Loonkostensubsidie

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen via hun gemeente een beroep doen op ondersteuning om aan het werk te gaan. Voor diegenen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, zetten gemeenten loonkostensubsidie in.

Loonkostensubsidie compenseert de werkgever bij verminderde productiviteit van een werknemer. De loonkostensubsidie die een werkgever van de gemeente krijgt, is het verschil tussen het wettelijk minumumloon en de loonwaarde van de werknemer.

Loonkostensubsidie is voor gemeenten een belangrijk instrument bij het vormgeven van een inclusieve arbeidsmarkt. Bovendien is loonkostensubsidie een middel om de doelstelling van de banenafspraak te halen.


inhoudsopgave

Naar inhoudsopgave


Actueel

Belangrijkste ontwikkelingen

Toename aantal werknemers met loonkostensubsidie

Het aantal werknemers dat met loonkostensubsidie aan het werk is gegaan bij werkgevers, is de afgelopen twee jaar sterk gestegen. Landelijk is – na een aarzelende start in 2015 – over 2016 en 2017 het aantal werknemers met loonkostensubsidie fors toegenomen.

Landelijke ontwikkeling aantal werknemers met loonkostensubsidie

Voorstel loonkostensubsidie vervangen door loondispensatie

In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie. Hiermee wil het kabinet de regeling harmoniseren met de regeling die in de Wajong wordt gebruikt. Daarnaast komt het kabinet met deze maatregel de werkgevers tegemoet die extra administratieve lasten ervaren door loonkostensubsidie.

Deze maatregel heeft tot veel verzet geleid. Dit bleek ook uit het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 18 april 2018. In het daarop volgende Tweede Kamerdebat van 26 april heeft de kamer de staatssecretaris gevraagd de plannen op een aantal punten aan te passen. Divosa schreef voor het rondetafelgesprek een position paper.

Zie ook

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Divosa is voor behoud van loonkostensubsidie in de Participatiewet. Het voorstel om dit instrument te vervangen door loondispensatie draagt naar de mening van Divosa niet bij aan een meer inclusieve samenleving. Het toepassen van strenge bijstandswetgeving met stevige prikkels die erop gericht zijn om mensen uit de bijstand te krijgen, moeten niet (permanent) van toepassing worden op arbeidsgehandicapten. Daarnaast draagt implementatie van een nieuw instrument niet bij aan de gewenste uniformering van instrumenten en vereenvoudiging van de uitvoering.   

Zie ook

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Naar inhoudsopgave


Feiten & cijfers

Beleid & wetgeving

Onderzoek

Naar inhoudsopgave


Hulpmiddelen

Werkwijzers

Tools

Naar inhoudsopgave


Verder lezen

Websites

  • Samen voor de klant 
    Informatie over loonkostensubsidie op de website van de Programmaraad
  • UWV 
    Informatie over loonkostensubsidie op de website van UWV

Naar inhoudsopgave