In aanloop naar het nieuwe stelsel voor rechtsbijstand onderzocht Divosa in pilots en leerkringen hoe gemeenten toegang tot het rechtshulp goed kunnen organiseren. In deze verhalen vertellen pilotgemeenten over hun ervaringen.

 

Alle verhalen per onderzoeksvraag

1. Toegang rechtshulp

Hoe kun je als gemeente de toegang tot rechtshulp op lokaal niveau organiseren zodat dit zo snel, effectief, laagdrempelig en prettig mogelijk is voor inwoners?

2. Samenwerking sociaal en juridisch domein

Hoe kan de samenwerking tussen het sociaal en juridisch domein verbeterd worden ten behoeve van betere ondersteuning van de hulpvraag van inwoners?

3. Responsieve overheid

Hoe kun je als gemeente in de uitvoering van het sociaal domein juridische conflicten met inwoners voorkomen en informeel oplossen?