Simpel Switchen wil de drempels om op een passende plek aan het werk te gaan wegnemen en het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Samen met gemeenten en uitvoeringsorganisaties verkennen we de ervaren drempels en delen we kennis en oplossingen. Dit doen we in de uitvoering én in wet- en regelgeving. Tijdens een Inspiratielab on Tour staat de aanpak van een voorbeeldgemeente centraal.

Inspiratielab on Tour bezoekt gemeenten en uitvoeringsorganisaties op locatie om te leren over hoe zij de drempels bij het switchen tussen bijvoorbeeld dagbesteding en beschut werk creatief aanpakken. Na een presentatie van de voorbeeldgemeente gaan deelnemers actief aan de slag en verkennen zij de mogelijkheden binnen hun eigen organisatie.

Heel fijn om met de gemeente en het UWV te sparren over waar de kansen liggen en dat het ministerie van SZW ook aanwezig is.
deelnemer

Voor wie?

IOT’s zijn interessant voor medewerkers van gemeenten en uitvoeringsorganisaties, zowel voor professionals in de uitvoering als beleidsadviseurs. Per IOT staat aangegeven voor wie de betreffende bijeenkomst in het bijzonder bedoeld is. Twijfel je over deelname, neem dan gerust contact met ons op. Komende IOT's worden op deze pagina aangekondigd. 

Verslagen en verhalen 

De verslagen van Inspiratielab on Tour kun je teruglezen in een publicatie. Daarnaast zijn er naar aanleiding van IOT's in 2022 inspiratieverhalen gedeeld over de aanpak van de gemeente Almere bij de indicatiestelling beschut werk, de gemeente Amsterdam en Zutphen over de stap van beschut werk naar dagbesteding en de gemeente Apeldoorn over het verbinden van de Wmo en de Pwet

Er was veel enthousiasme. Mooi dat ondanks verschillen tussen organisaties de neuzen toch dezelfde kant op staan.
deelnemer