Veel gemeenten zijn al aan de slag om drempels tussen een uitkering en werk voor inwoners weg te nemen. Hoe pakken zij dit aan? En wat vinden ervaringsdeskundigen daarvan?

‘Ik zie geen directe belemmeringen in de wet’

Simpel Switchen in de participatieketen

Soms vinden mensen in de uitkering binnen een paar maanden werk dat goed past. Anderen hebben meer tijd en begeleiding nodig. Inwoners van Apeldoorn kunnen hulp richting participatie en werk krijgen van Apeldoorn Werkt Mee en aansluitend naar Lucrato (Werkleerbedrijf). Het team staat klaar voor zowel mensen die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen, als ook voor mensen die onder de Participatiewet vallen. De aanpak valt op, omdat het de domeinen zorg en werk samenbrengt. In Inspiratielab on Tour van Simpel Switchen vertelt strategisch adviseur Janneke Oude Alink van de gemeente Apeldoorn over haar ervaringen en het slopen van muren tussen de twee werelden.

lees meer

‘Bij de gemeente kon ik met Ellen praten, zij heeft echt geluisterd’

Simpel Switchen in de participatieketen

Wat hebben inwoners nodig om de stap van uitkering naar passend werk of andersom te zetten? Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen. En het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Het perspectief van inwoners staat altijd centraal. Nienke, Stella, Karlijn, Anna en Wilma zijn ervaringsdeskundig. Zij vertellen hun verhaal.

lees meer

Verhalen uit de werkplaats

In de Werkplaats Simpel Switchen slaan organisaties, waaronder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Divosa, SAM, de Programmaraad, Nibud, de Landelijke Cliëntenraad, VNG realisatie en Stichting Inlichtingenbureau de handen ineen. Samen willen ze de drempels tussen een uitkering en werk voor inwoners wegnemen. Wat is voor hen de belangrijkste motivatie om met Simpel Switchen aan de slag te gaan?

Lees de verhalen uit de werkplaats