width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" title="Video embed"

Divosa-voorzitter over Simpel Switchen in De trap van Erik Dannenberg

Sinds 2019 zijn het ministerie van Sociale Zaken, Divosa en honderden professionals in de uitvoering aan de slag met Simpel Switchen.

  • Om de drempels te herkennen en weg te nemen verzamelen we met tientallen gemeenten en andere organisaties voorbeelden en best practices.
  • Het perspectief van de inwoner staat altijd centraal.
  • Op basis hiervan ontwikkelen we hulpdocumenten voor gemeenten om hun werkprocessen te verbeteren en werken we aan aanpassingen wet- en regelgeving.
Toen we vanuit de ogen van de inwoners naar ons werkproces gingen kijken, zagen we meteen wat we wilden aanpakken. Dat gaf veel energie.

Steeds meer gemeenten aan de slag met Simpel Switchen

Inmiddels zijn steeds meer gemeenten aan de slag met Simpel Switchen. Zij delen hun inzichten bij Inspiratielabs on Tour, spelen de Serious game: 1 uur in de bijstand om zelf te ervaren hoe is het om als inwoner ineens in de uitkering te belanden of verbeteren hun dienstverlening bij het aanvragen van een uitkering of de overgang naar parttime werk met een Simpel Switchen toolkit.

Wij hebben veel gehad aan alle voorbeelden. Nu delen we ook graag onze aanpak, zodat anderen daar weer van kunnen leren!

Een veilige basis

Divosa vindt dat er alles aan moet worden gedaan, door het kabinet én gemeenten, om mensen die zich willen ontwikkelen een veilige basis te bieden. Te vaak kiezen mensen met een (bijstands)uitkering die aan de slag willen nog voor de zekerheid van weinig in plaats van voor de kans op beter. Zij zijn enorm gebaat bij een voorspelbaar inkomen en een soepele verrekening van het zelf verdiende loon met een gedeeltelijke uitkering. En voor hen die de stap naar volledige uitstroom zetten, is het ontzettend belangrijk om te weten dat er ook een weg terug is, als het toch niet lukt om aan het werk te blijven.

Begeleiding op meerdere levensterreinen

Voor mensen die een uitkering combineren met andere ondersteuning, is veiligheid nog belangrijker. Voor wie vanuit de AWBZ de stap zet naar beschut werk en voor de Wajonger die gaat werken bijvoorbeeld. Voor hen verandert er veel meer in hun leven en is begeleiding op meerdere levensterreinen onmisbaar.