De ‘Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep’ werd in 2022 uitgewerkt door het ministerie van SZW en betrokken partners zoals UWV, gemeenten en ggz-instellingen. De regeling is op 1 maart van start gegaan. De regeling heeft tot doel de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te bevorderen.