Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam en betaald aan het werk. Dat is het doel van het project Hoofdzaak } Werk van het convenant Sterk door Werk. Afgesproken is om 100 begeleidingstrajecten per jaar in alle 35 arbeidsmarktregio’s in 2023 te realiseren.

In het project werken gemeenten, zorgverzekeraars, UWV, de Nederlandse ggz en werkgevers met arbeidsmarktregio’s samen om de doelen te bereiken.

Geschiedenis

Eind 2017 werd, met inzet van een financiële impuls van het ministerie van SZW, in 31 arbeidsmarktregio’s gestart met het vormgeven van de samenwerking tussen ggz-instellingen, gemeenten en UWV bij het aan het werk helpen van mensen met psychische kwetsbaarheid.

Lees meer over de geschiedenis van Hoofdzaak } Werk

Doelen

100 begeleidingstrajecten per jaar in alle 35 arbeidsmarktregio’s

Binnen Hoofdzaak } Werk streven de betrokken partijen samen naar minimaal 100 begeleidingstrajecten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid per jaar in alle 35 arbeidsmarktregio’s in 2023. Dat betekent dat we per jaar 3500 mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk begeleiden. Daarbij zetten we diverse re-integratiemethodieken in. Denk aan IPS, jobcoaching en Werk als beste zorg. Het is aan de samenwerkende partijen om te bepalen welke re-integratietraject het best passend is voor de kandidaat.

Duurzaam (bekostigd) proces in alle arbeidsmarktregio’s

Hoofdzaak } Werk ondersteunt de regio’s met het inrichten van een zelflerend, duurzaam uitvoerbaar en structureel bekostigd proces. We streven ernaar om dit uiterlijk in 2023 in alle regio’s te realiseren. De focus ligt daarbij niet langer op de samenwerking tussen de domeinen, maar op het realiseren van trajecten om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen

Samenhang met project Meedoen, meedelen

In 2020 is in vier regio’s het project Meedoen, meedelen gestart met als doel deze samenwerking structureel in te bedden via het maken van sharedsavings-afspraken. Deze afspraken worden voor 100 cliënten per regio door Amsterdam UMC, locatie VUmc via een wetenschappelijke benchmark drie jaar gevolgd. 

Lees meer over het project Meedoen, meedelen

Wat gaan we doen?

De arbeidsmarktregio’s zijn verdeeld in drie ‘voetbaldivisies’. In de ‘Champions league’ werken organisaties op het gebied van zorg en werk & inkomen intensief samen met werkgevers. Zij hebben al meer ervaring met trajecten om mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk te begeleiden. In de ‘Eredivisie’ zijn de eerste trajecten uit de startblokken en in de ‘Keukenkampioen-divisie’ treffen de regio’s voorbereidingen.

Regionale projectleiders

Iedere arbeidsmarktregio heeft een projectleider. Hier vind je een overzicht.

Financiering

De ministeries van SZW en VWS stellen financiering beschikbaar om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden. Daarmee worden de arbeidsmarktregio’s ondersteund bij het proces.

Voor regio’s die IPS-trajecten willen inzetten is er cofinanciering beschikbaar. De overheid vergoedt in ieder geval in 2021 én 2022 50 procent van maximaal 2300 IPS-trajecten, de zorgverzekeraars vergoeden de eerste 8 toeleidende gesprekken naar IPS voor de EPA-doelgroep.