Samen met TNO organiseert Divosa de Community of Practice (CoP) Gewogen Maatwerk.

Community-leden uit de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Arnhem, Amersfoort, Tilburg, Werkzaak Rivierenland, Senzer, beroepsvereniging SAM, Hogeschool Rotterdam, Tilburg University, Fontys Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen komen in de CoP vier keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten en in de eigen organisatie werken ze aan verschillende projecten om de kwaliteit van de re-integratiedienstverlening te verbeteren.

De CoP Gewogen Maatwerk is in 2019 als één community gestart  en werkt vanaf 2022 in drie thema-CoP’s en één verbindende CoP. Alle CoP’s werken op basis van één kennisfundament: het concept Gewogen Maatwerk ontwikkeld door TNO en Tilburg University. Dit concept bestaat uit drie elementen: het integratief gedragsmodel, leidende gedragsprincipes en individuele effectmeting. Gewogen Maatwerk biedt daarmee een afwegingskader voor de professional wat, hoe en met welk effect ondersteuning wordt ingezet.

Meer over de Community of Practice Gewogen Maatwerk