Werk als medicijn

Meedoen, meedelen

Andricke van Uden is psychisch kwetsbaar; daardoor was werken bij haar werkgever H&M niet meer mogelijk. In de video ‘Werk als medicijn’ vertelt Andricke over haar traject naar werk, waarbij UWV, gemeente en werkgever intensief samenwerken binnen het project ‘Meedoen, meedelen’.

lees meer
Andricke van Uden

Alle verhalen 

 • Werk als medicijn 
  Andricke van Uden is psychisch kwetsbaar; daardoor was werken bij haar werkgever H&M niet meer mogelijk. In de video ‘Werk als medicijn’ vertelt Andricke over haar traject naar werk, waarbij UWV, gemeente en werkgever intensief samenwerken binnen het project ‘Meedoen, meedelen’. (video, Sterk door werk)
   
 • ‘Type uitkering bepaalt straks niet meer traject voor mensen met een psychische kwetsbaarheid’ 
  Met het experiment Meedoen meedelen onderzoeken vier arbeidsmarktregio’s hoe gemeenten, UWV, ggz en zorgverzekeraars mensen met een psychische kwetsbaarheid sneller en beter kunnen helpen naar werk. In arbeidsmarktregio Holland Rijnland leeft goede hoop dat het experiment blijvende resultaten gaat opleveren. (Divosa)
   
 • Samen investeren in werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid 
  Niet alleen de kosten maar ook de baten verdelen bij het aan het werk helpen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daaraan werken UWV, gemeenten, ggz-instellingen en zorgverzekeraars in het experiment Meedoen, meedelen. Doel is om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden, de investeringen eerlijker te verdelen en efficiënter samen te werken. Een interview met onderzoeker Yvonne Noteboom van Amsterdam UMC over de aanpak en de voortgang. (Divosa)
   
 • Werk als beste zorg 
  Een schoolvoorbeeld van wat succesvol samenwerken kan opleveren. Zo kun je de in 2017 gestarte pilot ‘Werk als beste Zorg’ inmiddels echt wel noemen. Sociale Dienst Drechtsteden, ggz-instelling Yulius en zorgverzekeraar VGZ hebben de handen ineengeslagen om ggz-cliënten naar werk te begeleiden met als prachtige uitkomst een hogere kwaliteit van leven voor de ggz-cliënt en 45% lagere zorgkosten voor de maatschappij. (Sterk door werk)
   
 • Meedoen, meedelen. Een betere verdeling van kosten en baten 
  Vele onderzoeken en ervaringen uit de praktijk laten er geen misverstand over bestaan: voor mensen met een psychische kwetsbaarheid kan arbeid een goed medicijn zijn. Toch blijkt uit de cijfers van ggz dat veel cliënten geen baan hebben. Bijna 60% van alle ggz-kosten wordt gemaakt door mensen met een uitkering. Tijd om het tij te keren! Dat blijkt echter nog niet zo gemakkelijk. (Sterk door werk)
   
 • ‘Werk kan écht een heel goed medicijn zijn’ 
  Hij gelooft er echt in, dat werk een heel goed medicijn is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat blijkt niet alleen uit de ervaringen van mensen die naar werk worden geleid, maar ook uit de harde cijfers. Gerjan Prins werkt als alliantiemanager voor VGZ, de zorgverzekeraar die in de regio Noordoost Brabant betrokken is bij het experiment Meedoen, meedelen. (Divosa)
   
 • Je kunt niets nieuws doen binnen oude kaders 
  Arco Diepeveen is projectleider Meedoen, meedelen in de regio Noordoost Brabant. Vanuit de ggz-instelling Reinier van Arkel in Den Bosch vertelt Arco waarom hij zo gelooft in Meedoen, meedelen en wat er nodig is om de werelden van ggz en werk dichter bij elkaar te brengen. (Divosa)