Wat doet Divosa?

Divosa zorgt voor de doorontwikkeling van het dashboard waarop de data rondom vroegsignalering schulden ontsloten worden. Daarnaast worden gemeenten ondersteund bij het gebruik van het dashboard en de interpretatie van de data.

In bijeenkomsten kunnen gemeenten elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen om zo van elkaar te leren.

In aanvulling op het gebruik van het dashboard, zorgt Divosa ook voor verdiepende analyses en publicaties van de landelijke cijfers rondom vroegsignalering schulden. Voor de uitvoering van het project werkt Divosa samen met Significant.

Aanmelden monitor Vroegsignalering Schulden

Steeds meer gemeenten werken aan de vroegsignalering van schulden. De meeste van deze gemeenten zijn aangesloten bij de monitor Vroegsignalering Schulden. Is jouw gemeente/zijn jouw gemeenten nog niet aangesloten en wil je meedoen? Vul dan het aanmeldformulier in.

Contact

Alle gemeenten kunnen kosteloos deelnemen aan de monitor Vroegsignalering Schulden. Meer weten over de monitor Vroegsignalering Schulden? Mail ons via vroegsignalering@divosa.nl.