Met het nieuwe programma Simpel Switchen blijven SZW, VWS en vele partners in het sociaal domein samenwerken om het switchen voor mensen makkelijker te maken. Het programma wordt verbreed en verdiept en bouwt voort op de ingezette lijn. Het gecreëerde enthousiasme vasthouden, vergroten en omzetten in concrete daden is het doel voor de komende jaren.

Vorige week is het nieuwe programmaplan Simpel Switchen gepubliceerd. Simpel Switchen wordt een meer structureel programma. VWS is nadrukkelijker betrokken en inhoudelijk bestaat de verbreding onder andere uit het meer inzetten op een veilige weg terug (grote behoefte in de uitvoering), het meer betrekken van werkgevers en het bieden van meer ruimte voor het opzetten van pilots vanuit de stakeholders.

Meerjarige monitor

Samen met professionals, ervaringsdeskundigen en organisaties in het sociaal domein zijn de doelen van Simpel Switchen herijkt en opnieuw vastgesteld. Ook zetten we een meerjarige monitor op om beter zicht te krijgen op de resultaten van Simpel Switchen, meer grip te krijgen op wat wat werkt en te leren waar we eventueel moeten bijsturen. Het doel: meer mensen makkelijker laten switchen en zo mee kunnen doen op de voor hen best passende plek.

Samen met partners

Annemarie Klip, programmamanager Simpel Switchen: "Ik ben trots op wat we tot nu toe hebben bereikt. Samen met partners in het werkveld hebben we de complexe wereld van de participatieketen voor deze doelgroep concreter gemaakt. Het is nu tijd om deze opbrengst te gebruiken en het voor mensen nog makkelijker te maken om een stap te zetten."

Meer informatie

Contactpersoon

Erik Rutten

procesmanager Data en onderzoek en landelijke projectleider Simpel Switchen