Verslag Stedenestafette Vlaardingen

Deze publicatie printen Downloaden als pdf

Verslag Stedenestafette Vlaardingen

Verslag Stedenestafette Vlaardingen

​Schulden kunnen iedereen overkomen

Schulden kunnen iedereen overkomen. Het is een duidelijke boodschap die gemeente Vlaardingen meegaf aan haar gasten op het congres ‘Het zou zomaar jouw val kunnen zijn …’ Op 27 juni 2017 beet Vlaardingen het spits af van de Stedenestafette Schulden en Armoede. In deze reeks congressen geven gemeenten het stokje door om elkaar te inspireren met innovatieve aanpakken van schulden.

Schulden oplossen, maar ook signaleren en voorkomen, is in Vlaardingen een gedeelde verantwoordelijkheid. Van de gemeente, regionale werkgevers, scholen, woningcorporaties, kerken en zelfs het uitvaartcentrum. Vier van deze sleutelfiguren vertelden tijdens het congres hoe zij het schuldenprobleem in de regio Vlaardingen een kopje kleiner proberen te maken.

Lees de interviews met de Theo Werner (Het Geuzencollege), Esther van der Meer (Expertisecentrum Inkomen Vlaardingen), Ron van Herwaarden (protestante diaconie De Windwijzer) en Anette Kooij (Uitvaartcentrum Monuta).

Samen met de bevlogen verhalen van Jesse Frederik (De Correspondent) en de makers van de documentaire Schuldig brengt dit verslag de opbrengsten van de eerste estafetteronde in beeld.

Stedenestafette Vlaardingen visueel verslag totaal
De Stedenestafette Vlaardingen in woord en beeld

Stedenestafette

De Stedenestafette bestaat uit een reeks congressen waar gemeenten innovatieve aanpakken van schulden en armoede met elkaar delen. Door het stokje door te geven kunnen gemeenten elkaar inspireren om schuldhulpverlening te verbeteren. De Stedenestafette is een initiatief van vijf landelijke partijen: Vereniging Nederlandse Gemeenten, Sociaal Werk Nederland, de NVVK, Landelijke Cliëntenraad en Divosa. De reeks wordt gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verslag Stedenestafette Vlaardingen

‘We beboeten mensen die geen geld hebben’

Jesse Frederik – De Correspondent

​Het congres start met een vlammend betoog van Jesse Frederik, journalist economie bij De Correspondent. ‘De overheid werkt zelf schulden in de hand. Er worden zoveel administratieve verplichtingen aan de burger opgelegd. Hoe armer je bent, hoe meer formulieren je moet invullen.’

Stedenestafette Vlaardingen visueel verslag Jessie Frederik
Frederik deed diepgravend onderzoek naar ‘het absurde Nederlandse boetebeleid’.

Zelf ondervond Frederik aan den lijve hoe het was om geconfronteerd te worden met schulden. ‘Een tijd geleden viel er een envelop van de Belastingdienst op de mat: ik moest onverwacht 1000 euro terugbetalen vanwege te veel gekregen zorgtoeslag.’ Gelukkig kon zijn moeder Frederik uit de brand helpen. Maar het drukte hem met de neus op de feiten: iedereen kan in de schulden komen.

Absurd boetebeleid

Dit prikkelde Frederik om diepgravend onderzoek te doen naar ‘het absurde Nederlandse boetebeleid’. Want Frederik is glashelder over de oorzaak van schulden: die ligt te vaak bij de overheid. ‘De grootste vier schuldeisers van Nederlanders met loonbeslag zijn overheidsinstanties: de zorgverleners, Belastingdienst, gemeenten en het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Schulden bij deze partijen lopen enorm op, doordat boetes op boetes stapelen.’

Schorsing

De journalist illustreert die boetestapeling met een waargebeurd verhaal: ‘Harry raakte zijn goede baan kwijt als directeur van een re-integratiebureau en belandde in een vechtscheiding. Wel had hij 13 oldtimers in de schuur staan. Ze reden niet meer en waren geschorst (geen verzekeringsplicht, geen apk vereist, red). Terwijl Harry in scheiding lag, liepen de 13 schorsingen af. Harry’s hoofd stond er niet naar ze te verlengen. Dus kreeg hij boetes voor onverzekerd rijden. 47 stuks. Ze liepen op tot 63.000 euro. Harry belandde uiteindelijk in de gevangenis en zijn gezin raakte getraumatiseerd.’

Harry’s verhaal is geen uitzondering, weet de journalist. ‘Er zijn meer dan 18.000 mensen die in de gevangenis belanden vanwege onbetaalde boetes. In 2013 vertegenwoordigden deze mensen zelfs 40% van de gevangenisinstroom. Frederik roept uit: ‘Waar moeten mensen het geld vandaan halen als ze het niet hebben? Van de huur? We beboeten mensen die geen geld hebben.’

Stedenestafette Vlaardingen publiek

Waar moeten mensen het geld vandaan halen als ze het niet hebben? Van de huur? We beboeten mensen die geen geld hebben. 

Frederik toont aan dat mensen in schulden boete op boete krijgen die ze niet kunnen betalen.

Ook ontdekte Frederik dat er in de afgelopen vijf jaar 422 miljoen euro aan bekeuringen is opgelegd voor onverzekerde voertuigen. Omdat boetes verdriedubbelen als je niet binnen drie maanden betaalt, kwam daar een bedrag van maar liefst 447 miljoen euro aan boetes op boetes bovenop. 

Deurwaarders

Een andere oorzaak van het schuldenprobleem in Nederland ziet Frederik in de marktwerking voor deurwaarders. Voorheen waren deurwaarders gebonden aan een regio en een rechtbank. Nu mogen ze overal in het land werken. Daardoor zitten er meerdere deurwaarders op één gezin en ze brengen allemaal kosten in rekening. Ook mogen deurwaarders vrij onderhandelen met schuldeisers over tarieven. ‘Als schuldeisers weinig betalen, waar halen deurwaarders hun geld dan vandaan? Dit lokt alleen maar schulden uit.’

Kijk naar Zweden

Gelukkig ziet Frederik ook oplossingen: ‘De overheid moet stoppen met boetes en aansluiten op de regels waar incassobureaus zich aan houden. En kijk naar Zweden, waar de deurwaarders en incassobureaus gecentraliseerd en integraal geregeld zijn mét oog voor de mens.’ Ook wijst Frederik naar Amerika. ‘Hier bestaat geen drie jaar schuldsanering. Je wordt schuldenvrij nadat de rechter bepaalt wat je moet verkopen. En de schuld wordt niet alleen op de schuldenaar verhaald, ook op de schuldeiser. Die gedeelde verantwoordelijkheid zouden we in Nederland ook moeten invoeren: postorderbedrijven mogen hier gewoon aanbiedingen doen aan mensen die al een schuld hebben uitstaan.’

Stedenestafette Vlaardingen visueel verslag Jessie Frederik
'Postorderbedrijven mogen hier gewoon aanbiedingen doen aan mensen die al een schuld hebben uitstaan.'

Frederik wil zijn ideeën handen en voeten geven met een nieuwe actiegroep die lobbyt voor een aantal ideeën. Bijvoorbeeld dat de gemeente de schulden van de schuldenaar moet overnemen en afspraken maken over bijvoorbeeld werk of budgettering. Het overnemen van schulden kost minder dan wat gemeenten nu uitgeven aan schuldhulpverlening. ‘Het loont meer om te investeren in sanering in plaats van stabilisering.’

Bureaucratievrij geld

Een andere oplossing ziet Frederik in de decentralisaties: die bieden gemeenten de kans om te experimenteren. ‘Met maatwerkbudget, ofwel bureaucratievrij geld, kan de macht terug naar de uitvoerder. Zorg ervoor dat die naar eigen inzicht beleid kan uitvoeren.’ Hij besluit: ‘We moeten uit de geldverspilling. Overal zijn er mensen met schulden. Je komt er zo in, maar kom er maar eens uit.’

Verslag Stedenestafette Vlaardingen

'Er is volharding nodig om schulden te boven te komen'

Sarah Sylbing en Ester Gould – Documentaire Schuldig

​De documentaireserie ‘Schuldig’ over de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord heeft de tongen in Nederland losgemaakt. Het taboe op schulden doorbroken. De documentairemakers Sarah Sylbing en Ester Gould sleepten diverse prijzen in de wacht. ‘Het gaat niet om de vraag: bij wie ligt de schuld? Maar om: wat zijn de gevolgen van armoede en schulden?’

‘Het is maar net in wiens schoenen je staat’, leggen Sylbing en Gould uit. ‘Niemand is zomaar dader of slachtoffer.’ Tijdens het filmen wisselden ze zelf ook regelmatig van mening. ‘Als we met de deurwaarder mee gingen, dachten we: waarom doet niemand de deur open? Maar als we bij een moeder op de bank zaten, snapten we heel goed waarom ze niet opendeed.’

Stedenestafette Vlaardingen Sarah Sylbing en Ester Gould
‘Het is maar net in wiens schoenen je staat’, leggen Sylbing en Gould uit. ‘Niemand is zomaar dader of slachtoffer.’

Allerzwartst

De dames herkennen de conclusies uit het boek ‘Schaarste’: mensen met gebrek aan geld of tijd zijn zodanig gestrest dat ze geen beslissingen op lange termijn kunnen nemen. En hun IQ gaat achteruit. ‘Dit druist sterk in tegen het idee van ‘eigen kracht’. De documentaire bevestigt deze theorie, maar de werkelijkheid is zelfs nog erger dan in de serie, meent Gould. ‘Het allerzwartste gezicht van schulden hebben we niet eens kunnen filmen. Een alleenstaande vrouw lag op de bank met haar sterk vermagerde kinderen onder een dekentje. Ze had nergens meer zin in. Niet in het moederschap, niet in eten. Dus ook niet in een cameraploeg.’

Stedenestafette Vlaardingen publiek

Je moet over je eigen vooroordelen en trots stappen. Je moet boven jezelf staan om de moeilijkste gevallen mee te nemen.

Gould over het doorbreken van de cirkel van schulden

Na afloop van de documentaire bleek een duidelijk onderscheid in de reacties op de personages in de documentaire. Dennis uit de dierenwinkel en de charmante Ditta werden overladen met positieve reacties. Maar Karmelita, Ron en Ramona kregen veel minder steun. Volgens de documentairemakers zit ‘m het verschil in de houding van de schuldenaren: met degenen die zich bescheiden en meebuigend opstellen, tonen we meer solidariteit dan met de mensen die hun rug recht houden en niet alle adviezen aannemen.

Calvinistisch vingertje

Sylbing en Gould signaleren een vreemde combinatie: ‘Als het om schulden gaat, hebben we een opgeheven calvinistisch vingertje in Nederland. We rekenen mensen af op schulden en geven ze geen tweede kans. Tegelijkertijd heerst er een fanatieke marketingcampagne in armoedewijken in Nederland. Verkopers bieden gratis iPads aan bij het afsluiten van een energierekening. Arme mensen gaan hierop in omdat ze anders nooit aan een iPad komen. Dat moet niet kunnen.’

Stedenestafette Vlaardingen visueel verslag Sylbing en Gould
Sylbing en Gould signaleren een vreemde combinatie: 'We rekenen mensen af op schulden en geven ze geen tweede kans. Tegelijkertijd heerst er een fanatieke marketingcampagne in armoedewijken in Nederland.'

Als we praten over de armoedegeneratie, hebben we het niet over de sympathieke mensen die alles goed vinden, meent Gould. ‘Het gaat juist om de stugge Ron die niet mee wil werken. Het gaat om die mensen die tien keer niet komen opdagen bij een afspraak. Er is heel veel volharding en tijd nodig om schulden te boven te komen. Zowel van de hulpverlener als de schuldenaar.’ Hoe kunnen we de cirkel van schulden doorbreken? De documentairemakers hebben het antwoord met eigen ogen aanschouwd: ‘Je moet over je eigen vooroordelen en trots stappen. Boven jezelf staan om de moeilijkste gevallen mee te nemen.’

Verslag Stedenestafette Vlaardingen

‘Geef scholen de tools om armoede bespreekbaar te maken’

Theo Werner – Geuzencollege Vlaardingen

Schoolreisjes, de ouderbijdrage en de noodzaak voor een schoollaptop: het zijn momenten waarop zichtbaar wordt dat niet alle ouders daar geld voor hebben. Elk individueel geval krijgt op het Vlaardingse Geuzencollege een op maat gesneden oplossing, van kwijtschelden tot vermindering van het bedrag tot gespreid betalen. Maar hoe groot het probleem precies is, is onzichtbaar. Schooldirecteur Theo Werner zoekt naar manieren om eenduidige hulp te bieden.

Dit congres roept eigenlijk op tot bezinning, meent de directeur van de vmbo-school. ‘Hoe maak je armoede met ouders bespreekbaar? Zodra je met elkaar in gesprek bent, kun je samen een oplossing zoeken.’ Momenteel gaat het zo dat als een ouder zich met zijn geldzorgen bij een mentor meldt, er een oplossing wordt gezocht en eventueel contact gelegd wordt met gezinshulp. Ouders die hun armoede kenbaar maken, worden dus geholpen. Maar voor de school is het onzichtbaar welke ouders alle moeite doen om stilletjes het geld bij elkaar te sprokkelen.

Theo Werner
 Voor de school is het onzichtbaar welke ouders alle moeite doen om stilletjes het geld bij elkaar te sprokkelen, vertelt Werner.

Haarlemmerolie

Als het gaat om preventie van schulden, ziet Werner geen grote rol voor scholen weggelegd. ‘Ik geloof er niet in dat je met een paar lessen budgetteren een bepaalde mentaliteit kan creëren of veranderen. En onderwijs wordt al als Haarlemmerolie voor allerlei maatschappelijke problemen ingezet: social media, verkeersveiligheid, seksuele geaardheid, enzovoort. Hoeveel kan er op het bordje van scholen gelegd worden? Waar is de grens?’

Spelregels

Onder leerlingen is armoede soms zichtbaar. De directeur noemt de docent die extra boterhammen smeert voor de leerling die anders niets zou eten in de schoolpauze. ’Iedere school heeft ermee te maken’, zegt de directeur. ‘Daarom zou ik graag met de gemeente en andere scholen van gedachten wisselen hoe hiermee om te gaan. De drempel moet omlaag en de hulp eenduidiger. Gemeenten kunnen ons helpen door de regie te nemen en de vraag te stellen: waarmee kunnen we jullie helpen?’

Gemeenten kunnen de regie nemen en de vraag stellen: waarmee kunnen we jullie helpen?

Werner over hoe gemeenten scholen kunnen helpen bij armoedebestrijding.

En waarmee zou Werner geholpen zijn? ‘Ik zou een beoordelingssysteem willen, zodat je kunt bepalen wie je wel en wie je niet helpt. Geef scholen de tools met armoede om te gaan of zorg voor een extern bedrijf dat kan meten wanneer er sprake is van armoede. Het zou mooi zijn als we bijvoorbeeld volgend schooljaar zouden kunnen zeggen: we hebben het goed geregeld. Ouders weten ons te vinden en de schooladministratie kent de spelregels. Ik zou wensen dat het op een manier geregeld is waarop je iedereen eerlijk in de ogen kunt kijken, zowel de niet- als wel-betalers.’

Verslag Stedenestafette Vlaardingen

‘Zonder grip op de situatie kun je geen goede keuzes maken’

Esther van der Meer – Expertisecentrum Inkomen Vlaardingen

​Ze omschrijft haar werk als een ‘soort huisarts voor juridische zaken’. Esther van der Meer is sociaal raadsvrouw en als kracht achter Expertisecentrum Inkomen Vlaardingen werkt ze voor Minters, dienstverlener op het gebied van welzijn. ‘Mensen in paniek zijn niet in staat om goede keuzes te maken. Zodra ik uitleg wat er precies aan de hand is en iemand het begrijpt, merk je dat iemand weer ‘in control’ raakt.’

Ze kent de schrijnende gevallen maar al te goed: mensen die pas om hulp vragen als het water hen tot aan de lippen staat. Het zijn vaak grote levensgebeurtenissen die ervoor zorgen dat mensen in de schulden komen: scheiden, ziek worden, het verliezen van een partner of baan. Maar te denken valt ook aan de alleenstaande ouder die geen kindgebonden budget meer ontvangt zodra het kind 18 wordt. ‘Wie dat niet van tevoren weet, kan er niet op anticiperen’, ziet Van der Meer.

Esther van der Meer
Van der Meer kent de schrijnende gevallen maar al te goed: mensen die pas om hulp vragen als het water hen tot aan de lippen staat.

Zien en erkennen

Het Expertisecentrum Inkomen Vlaardingen biedt preventieve hulp als vraagbaak voor hulpverlenende instanties die te maken hebben met mensen met schulden. Bij Bureau Sociaal Raadslieden Vlaardingen kunnen mensen terecht met hun vragen en problemen over ingewikkelde wetten, regelingen en voor hulp bij het opstellen van brieven en invullen van formulieren. De hulp is vertrouwelijk en kosteloos.

Hoewel ze mensen aanraadt zich vooral op tijd te melden, blijkt vaak dat mensen pas komen op het moment dat ze volledig in paniek zijn geraakt. 'Zodra ik uitleg wat er precies aan de hand is en iemand het begrijpt, merk je dat iemand weer ‘in control’ raakt.’ Ook al blijft de boodschap van een brief onveranderd, mensen krijgen weer zicht op hun leven.

Als zoveel mensen moeite hebben met de regels, ligt dat dan aan de mensen of aan de regels?

Volgens Van der Meer zijn er veel vragen zoals deze en geen antwoorden.

‘Soms zegt iemand tegen me dat ik de eerste ben aan wie ze hun verhaal vertellen. Dan merk je pas hoe alleen mensen kunnen zijn en dat een sociaal vangnet ontbreekt. Als sociaal raadsvrouw kun je het verschil maken. Je geeft mensen het gevoel dat ze gezien worden en erkent dat ze het moeilijk hebben.’

Ligt het aan het systeem of aan de mensen?

Het congres in Vlaardingen is een mooie, maar ook rikkeltje frustrerende dag voor Van der Meer. ‘Er zijn veel vragen en geen antwoorden. Als zoveel mensen moeite hebben met de regels, ligt dat dan aan de mensen of aan de regels? Als je van tevoren al verwacht dat iemand de schuldhulpsanering waarschijnlijk niet met succes gaat afleggen, duw je hem dan toch in dat systeem? Of denk je buiten de bestaande kaders en scheld je de schuld kwijt omdat dat veel minder kost dan alle hulp? Maar wat als diegene na een paar jaar weer schulden heeft gemaakt? Hoe ver moet je mensen in het moeras laten lopen of laat je ze zelf kiezen? En hebben mensen wel echt een keuze?’ besluit ze. Kortom, hoe mensen met schulden het best te helpen blijkt een zeer ingewikkelde vraag. Dat het regelsysteem simpeler kan, daarvan is Van der Meer overtuigd. Maar dat vraagt om een ander landelijk beleid. Onderbouwd met kennis uit de alledaagse praktijk natuurlijk. 

Verslag Stedenestafette Vlaardingen

‘Zet de deur open en zie naar elkaar om’

Rob van Herwaarden – Protestante diaconie Vlaardingen

Met hoofd, hart en handen ‘helpen waar geen helper’ is. Dat is wat de protestantse diaconie in Vlaardingen nastreeft. ‘Het belangrijkste is dat mensen het gevoel hebben dat ze gekend worden, denkt diaconaal consulent Rob van Herwaarden. ‘Mensen moeten iets voor elkaar kunnen betekenen. Ze moeten niet alleen iets komen halen, maar ook iets te brengen hebben.’

De inloophuizen en buurthuizen zoals het ontmoetingscentrum van de diaconie, de Windwijzer in Vlaardingen, zijn misschien wel de meest laagdrempelige plekken waar mensen in armoede komen. 'Als mensen zich thuis voelen, is dat ook de eerste plek waar ze hun problemen kunnen delen en waar ze op een vrijwilliger durven af te stappen', vertelt Van Herwaarden.

Oordeel niet

De Windwijzer is een centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening maar ontmoeting staat voorop. Van Herwaarden licht toe: ‘Aan de vrijwilligers geef ik mee dat het vooral belangrijk is om elkaar op een gelijkwaardige manier te behandelen, om niet te oordelen. Armoede kan ons allemaal overkomen. Als je de ander met respect behandelt, kan er misschien zelfs bewondering ontstaan voor mensen die het minder fortuinlijk hebben maar bijvoorbeeld toch kinderen weten op te voeden. De basis moet vertrouwen zijn.’

Rob van Herwaarden
Volgens Van Herwaarden is het vooral belangrijk om elkaar op een gelijkwaardige manier te behandelen. 'Armoede kan ons allemaal overkomen.'

Vertrouwen

Het is dus niet aan de helper om vragen te stellen als ‘hebben ze dat geld wel echt nodig? Wordt het wel goed besteed?’ Van Herwaarden kan zich er boos om maken als hij dat tegenkomt. ‘Misschien dat het om een paar mensen gaat waarbij de vraag terecht is, maar dat mag niet de reden zijn dat je mensen met wantrouwt beziet. Deze mensen zijn al vaak genoeg met wantrouwen behandeld. En het gaat maar om een paar tientjes of honderdjes waarmee wij mensen in nood in bijzondere gevallen mee helpen hè', en hij refereert aan het aloude adagium ‘behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’.

De Windwijzer met daarin de weggeefwinkel en aanloophuis De Groene Luiken (een initiatief van de Raad van Kerken):  alles draait op voldoende vrijwilligers. Als hij een suggestie voor verbetering qua hulpverlening mag noemen, dan wenst hij dat er meer maatwerk is, dat de regelt minder strikt zijn en de aanpak samenhangender is. De kracht van de diaconie zit ‘m volgens hem misschien juist wel in het feit dat het niet geprofessionaliseerd is. Dat het om ontmoeting, zingeving en vertrouwen gaat.

We moeten mensen niet alleen helpen om te overleven, maar ook dat ze dingen doen waar ze voldoening in vinden.

Van Herwaarden over het belang van zingeving.

Zingeving

Mensen in armoede, het raakt hem. ‘Het gevoel van onmacht grijpt me aan. Gelukkig heb ik het vermogen om erachter te kijken: wat kunnen de mensen wél? We moeten mensen niet alleen helpen om te overleven, maar ook dat ze dingen doen waar ze voldoening in vinden. En als dat lukt, dan zie je de stress van ze afglijden, dat de ogen weer glinsteren. Iedereen heeft een gevoel van zingeving nodig.’

Al is de groep mensen die in armoede leeft groeiende, Van Herwaarden juicht de duurzame tendens die momenteel gaande is toe. ‘‘Het is goed te zien dat mensen minder waarde aan materie hechten en meer aan zinvolle zingeving.’ Al valt er op het gebied van naar elkaar omzien nog een wereld te winnen, moeilijk is het zeker niet om te beginnen. ‘Zet de deur open en begin gewoon.’

Verslag Stedenestafette Vlaardingen

'Kom niet met je dienstenpalet aan, maar ga echt luisteren’

Anette Kooij – Monuta Uitvaartcentrum Vlaardingen

Behalve een groot verlies, kan het overlijden van een partner nog meer verdrietige consequenties hebben voor de nabestaande. Een uitvaart kost veel geld en niet iedereen heeft dat. Het kan zelfs tot grote schulden lijden. Met depressie als gevolg. Relatiebeheerder Anette Kooij van Monuta Uitvaartcentrum Vlaardingen koppelt nabestaanden aan de juiste hulpverlener, want ‘een breed netwerk is goud waard’.

Twee weken na de uitvaart bellen de uitvaartverzorger en een zorgconsulent van Monuta aan bij de directe nabestaande van de overledene. Voor een nazorggesprek. Hierin komen niet alleen zaken als de gedenksteen ter sprake, maar wordt er vooral geluisterd. Anette Kooij is duidelijk: ‘We moeten hier niet met ons hele dienstenpalet aankomen. We moeten écht luisteren.’

Annette Kooij
Behalve een groot verlies, kan het overlijden van een partner nog meer verdrietige consequenties hebben voor de nabestaande. Het kan zelfs tot grote schulden lijden, vertelt Kooij.

Warme hand

Zo pikt Monuta signalen op, die kunnen wijzen op stress of depressie. Bijvoorbeeld bij de weduwe die opeens de administratie moet doen, terwijl haar man dat altijd deed. De centrale vraag die Monuta stelt is: wat heeft de nabestaande nodig? ‘Monuta biedt een warme hand’, stelt Kooij.

Vervolgens zoekt de relatiebeheerder passende hulp via haar grote regionale netwerk. ‘Mensen die in schulden of depressie dreigen te raken verwijs ik door naar Minters, die de wijkteams in de Vlaardingse regio uitvoert.’ Een ruzie met kinderen, het leeghalen van een woning in het verzorgingstehuis, de erfenis… Voor de meeste problemen heeft Kooij een contactpersoon. ‘Een breed netwerk is goud waard.’

Verliezen kunnen grote financiële impact hebben. Daarom is het belangrijk om na te denken over hoe je omgaat met verlies.

Kooij geeft voorlichting over verlies, ook aan mensen op jonge leeftijd.

Verlies kan iedereen overkomen

Behalve doorverwijzing naar professionele hulp draagt Kooij ook haar steentje bij aan preventie. Ze geeft voorlichting over ‘vormen van verlies’. Daarbij gaat het niet alleen om verlies van het leven, maar ook van werk, gezondheid of je huis. Al deze verliezen kunnen grote financiële impact hebben. Kooij wil schaamte en rouw bespreekbaar maken. Niet alleen bij stichtingen als De Zonnebloem, maar ook op scholen. ‘Verlies kan iedereen overkomen. Een ongeluk of ziekte kunnen je heel plotseling overkomen. Daarom is het belangrijk om na te denken over hoe je omgaat met verlies.’

De relatiebeheerder heeft ook tips om geldnood bij uitvaart te voorkomen. ‘Een uitvaartpolis kost minder als je nog jong bent. Als je al ziek bent, loop je het risico om afgewezen te worden voor de polis, of je betaalt een verhoogde premie. Als je beurs het toelaat, leg geld weg voor je uitvaart. Denk zelf na over hoe je je uitvaart zou willen en schrijf het op. Voor nabestaanden is de combinatie van verdriet én ‘het beste willen voor de persoon’ een slechte raadgever op het moment dat zij keuzes moeten maken.’

Verslag Stedenestafette Vlaardingen

Vlaardingen geeft het stokje door

Tegen het einde van het congres is het tijd om het estafettestokje door te geven. Den Bosch is de volgende stad die aan zet is om haar schuldenaanpak een podium te geven. Voordat Den Bosch het stokje in ontvangst neemt, stappen Franc Bongaerts, directeur van Minters en Desiree Curfs, directeur van Stroomopwaarts, het podium op. Beiden blikken terug op de dag.

Franc Bongaerts en Desiree Curfs
Schulden zijn een heftig probleem en dit kan iedereen overkomen, zegt Bongaerts.

Bongaerts: ‘Ik voelde me af en toe ongemakkelijk. Schulden zijn een heftig probleem en het is me duidelijk: dit kan iedereen overkomen. Het congres heeft me aan het denken gezet.’ Curfs vult aan: ‘Er is veel gesproken over de nieuwe beweging. Daar willen we aan meedoen. We moeten boven onszelf uitstijgen en de frustraties doorbreken. Dan kunnen we het verschil maken voor mensen die het nodig hebben.’

Met de overdracht van het estafettestokje geeft Curfs een expliciete opdracht mee aan Den Bosch: ‘Laat zien welke succesvolle effectieve interventies jullie inzetten. We zijn benieuwd naar wat nog meer mogelijk is in schuldhulpverlening. De inktvlek is begonnen in Vlaardingen. Die mag nu uitvloeien over de rest van het land.’

Dagvoorzitter Erik Peekel stelt een vraag aan een deelnemer
 

Colofon

Divosa

Koningin Wilhelminalaan 5 | 3527 LA Utrecht
Postbus 2758 | 3500 GT Utrecht
030 - 233 23 37
info@divosa.nl
www.divosa.nl

Tekstredactie

Evelien Engele
Chrisje Meima (Divosa)

Fotografie

Annelies van ’t Hul

Tekeningen

Hans-Jan Rijbering

Versie

30 juni 2017