Projectleider pilotprogramma Veranderopgave Inburgering

Het inburgeringsstelsel in Nederland gaat de komende jaren op de schop. De snelste weg voor nieuwkomers om mee te doen in de maatschappij is het leren van de Nederlandse taal en het vinden van een baan. De gemeenten voeren de regie op de uitvoering van het nieuwe stelsel.

Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet door het organiseren van een pilotprogramma. Door mee te doen aan de pilots, kunnen gemeenten ervaringen opdoen met onderdelen van het nieuwe stelsel en zo de uitvoering ervan in hun gemeente (verder) ontwikkelen. Het pilotprogramma start deze zomer. In opdracht van SZW ondersteunt Divosa gemeenten bij de uitvoering van de pilots. Om het huidige projectteam te versterken is Divosa op zoek naar een (mede)projectleider pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (hierna VOI) voor 32 tot 36 uur per week.

Wat ga je doen?

Je vormt samen met de andere projectleider en de betrokken beleidsmedewerkers het projectteam en werkt nauw samen met het projectteam Inburgering van Divosa. Je richt je vooral op de voortgang van de pilots. Je hebt contact met de onderzoeksbureaus en pilotgemeenten en organiseert kennisdeling tussen gemeenten over de uitkomsten.

Je takenpakket:

 • Contact onderhouden en meedenken met de pilotgemeenten over de voortgang, werkzaamheden en resultaten van de pilots.
 • Onderling verbinden van de verschillende pilotgemeenten (op inhoud en proces) om van elkaar te leren.
 • Contact onderhouden met de onderzoeksbureaus die betrokken zijn bij de procesevaluatie van de pilots.
 • Verbinden van de pilots en het werk van de 35 regiocoördinatoren van het project Inburgering van Divosa om kennis te kunnen delen, verkennen en verdiepen.
 • Zorgen voor kennisdeling voor gemeenten (breder dan de groep pilotgemeenten), uitvoeringsorganisaties en andere belanghebbenden om bij te dragen aan (de voorbereiding op) de implementatie van de wet en het trekken van lessen voor de verdere inrichting van een adaptief inburgeringsstelsel.
 • In overleg met (communicatie)collega’s intern en extern communiceren over de ervaringen en resultaten van de pilots.

Wie ben jij?

Je bent een ervaren projectleider met kennis van én ervaring met de (gemeentelijke) praktijk rond de huidige wetten Inburgering en Participatie en je wilt je inzetten om het inburgeringsstelsel te verbeteren voor nieuwkomers in Nederland. Daarvoor ben je stimulerend en enthousiasmerend en kun je draagvlak creëren en op resultaat sturen. Daarnaast ben je een goede sparringpartner met gevoel voor organisatieverhoudingen en politiek-bestuurlijke sensiviteit.

Je hebt en onderhoudt een breed netwerk in het sociaal domein, bij voorkeur rond inburgering. Ook heb je goed overzicht van wat er buiten het pilotprogramma gebeurt om daar effectief, efficiënt en creatief bij aan te sluiten. Het is een pré als je kennis hebt van het organiseren van pilots en/of ervaring hebt met het begeleiden of uitvoeren van onderzoeken in het sociaal domein.

Daarnaast:

 • heb je academisch denk- en werkniveau;
 • ben je creatief;
 • ben je resultaatgericht en slagvaardig;
 • beschik je over organisatietalent en overtuigingskracht;
 • ben je sociaal en communicatief sterk;
 • heb je ervaring met projectmanagement;
 • heb je ervaring met het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten.

Wat bieden wij?

Je komt in dienst bij Divosa. We bieden je een marktconform salaris (schaal 12 gebaseerd op de CAR-UWO van gemeenten) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. We bieden je in eerste instantie een contract voor een half jaar, met uitzicht op verlenging. Detachering vanuit een gemeente is bespreekbaar. Je kunt per direct bij ons aan de slag.

Het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering loopt in eerste instantie tot 31 december 2020, met de mogelijkheid tot een verlenging tot 1 juli 2021.

Wie zijn wij?

Divosa is de landelijke vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein. Samen met onze leden zetten we ons ervoor in dat iedereen mee kan doen in de samenleving. We doen dit vanuit het verenigingsbureau in Utrecht door kennis te ontwikkelen, lobby te voeren en netwerken te bouwen. We werken hierbij nauw samen met een actief bestuur.

Kenmerkend voor Divosa is flexibiliteit: we zijn altijd in beweging, volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. We geloven in het concept van de lerende organisatie en hanteren daarbij korte lijnen. De sfeer is open en informeel.

Hoe nu verder?

Spreekt de vacature je aan? Mail dan vóór 12 juli 2019 je motivatie met cv naar secretariaat@divosa.nl. De gesprekken worden gehouden tussen 22 juli en 16 augustus 2019. Voor vragen kun je contact opnemen met de projectleider Sanne Kos via skos@minszw.nl. Meer informatie over het pilotprogramma vind je op: www.uitvoeringvanbeleidszw.nl