Oost

Divosa organiseert op regionaal niveau ook bijeenkomsten. Het doel van deze regiobijeenkomsten is om in de eigen regio, waar gemeenten actief zijn, te komen tot actieve uitwisseling en netwerken.

Thema's die hierbij aan de orde komen zijn regionaal arbeidsmarktbeleid en de gezamenlijke dienstverlening aan klanten op Werkpleinen, maar ook wisselende actuele thema's kunnen aan bod komen.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de activiteiten in de regio Oost (Overijssel, Gelderland).

Regio Oost: Directeurenoverleg