Werkwijzer

Werkgeversdienstverlening

Cover Werkwijzer werkgeversdienstverlening

Werkgevers als klant winnen en hun vraag centraal stellen blijkt een effectieve manier om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Daarvoor moet de publieke arbeidsbemiddeling werkgevers verleiden om met hen in zee te gaan én goede service bieden. Dat vereist een professionele organisatie met een marktgerichte benadering en vakbekwame professionals. De Werkwijzer Werkgeversdienstverlening helpt professionals en managers bij sociale diensten om deze vrij nieuwe taak van sociale diensten methodisch, uniform en effectief uit te voeren.

Korte samenvatting

De Werkwijzer Werkgeversdienstverlening geeft managers aanwijzingen hoe ze kunnen zorgen voor een goed dienstverleningsconcept en de juiste vertaling daarvan in een werkproces en werkorganisatie. Ook leren ze waar ze op moeten letten bij de werving en selectie van professionals.

Voor de professionals zet de werkwijzer op een rij welke vaardigheden en kernkwaliteiten ze nodig hebben voor hun werk, en hoe ze die vaardigheden kunnen ontwikkelen en onderhouden. Professionals acquisitie vinden in de werkwijzer doeltreffende methoden om verbondenheid en commitment te kweken met (potentiële) klanten: de juiste vragen stellen, luisteren en reflecteren. Professionals matching krijgen inzicht in werkgeversgedrag bij werving en selectie en typen bedrijfsculturen. Ook geeft de werkwijzer tips voor het maken van een goed vacature- en persoonsprofiel (met checklist).

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het programma is dat de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt. Dat betekent: onderbouwde keuzes maken, bij voorkeur op basis van wetenschappelijke kennis.