Werkwijzer

Vakmanschap door intervisie

Cover Werkwijzer Vakmanschap door intervisie

Als het je vak is om mensen te activeren en te motiveren naar werk loop je soms tegen je eigen grenzen of die van een ander aan. Hoe ga je daarmee om? Intervisie is een doeltreffende en plezierige manier om persoonlijk vakmanschap naar een hoger niveau tillen. Door goede vragen te stellen en een situatie diepgaand te onderzoeken, kom je op eigen kracht tot nieuwe inzichten en oplossingen.

Korte samenvatting

In deze werkwijzer lees je wat intervisie is, hoe het werkt en wat je er aan hebt. Door je werk in je team bespreekbaar te maken en lering te trekken uit elkaars aanpak ontwikkel je een meer methodische en eenduidige werkwijze. En je wordt je bewust van je eigen overtuigingen en ethische uitgangspunten. De werkwijzer zet vier intervisiemethodes op een rij die bijzonder geschikt zijn om het vakmanschap bij de sociale dienst te versterken.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het programma is dat de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt. Dat betekent: onderbouwde keuzes maken, bij voorkeur op basis van wetenschappelijke kennis.