Werkwijzer

Selectie Bbz

Cover Werkwijzer Selectie Bbz

Hoe beoordeel je welke klant het in zich heeft om een succes te maken van een zelfstandig bedrijf of beroep? Welke kandidaten moeten een starterstraject krijgen en welke niet? Wanneer is een ondernemingsplan kansrijk? Dat zijn vragen die klantmanagers Werk en Inkomen en Bbz-consulenten bij het zelfstandigenloket moeten beantwoorden bij het uitvoeren van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Deze werkwijzer helpt hen om de noodzakelijke screening en selectie uniform en methodisch toe te passen. Het is een update van de werkwijzer met dezelfde titel uit december 2012.

Korte samenvatting

De werkwijzer beschrijft screeningsmogelijkheden voor aspirant-zelfstandigen, startende zelfstandigen en gevestigde zelfstandigen. De volgende onderwerpen komen aan de orde: zelf screenen of uitbesteden, vroeg of laat in het proces selecteren (smalle of brede poort), het gebruik van toetsinstrumenten, de taakverdeling van klantmanagers en Bbz-consulenten en tips voor de evaluatie. Ook bevat de handreiking voorbeelden van screening en vragenlijsten.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma