Werkwijzer

Regionale samenwerking Bbz

Cover Werkwijzer Regionale samenwerking Bbz

Welke voordelen biedt regionale samenwerking met andere gemeenten bij de uitvoering van het Bbz? Welke aandachtspunten zijn er? Hoe kan de samenwerking effectief en efficiënt worden vormgegeven? De Werkwijzer Regionale samenwerking Bbz zet het op een rijtje.

Korte samenvatting

Het onderbrengen van de Bbz-dienstverlening van verschillende gemeenten bij één uitvoerende gemeente maakt de uitvoering minder versnipperd en kwetsbaar en bundelt kennis en expertise. Zo halen de samenwerkende gemeenten meer rendement uit het Bbz. Deze werkwijzer laat zien wat nodig is om de samenwerking tot een succes te maken. Die informatie helpt beleidsmedewerkers en managers van gemeenten om weloverwogen te beslissen om al dan niet samen te gaan werken met collega-gemeenten. Gemeenten die al langer regionaal samenwerken en benieuwd zijn hoe dat efficiënter kan, vinden hier tips over inhoudelijke, juridische en financiële aspecten van die samenwerking.

Deze werkwijzer is onderdeel van een vierluik over het Bbz. Eerder verschenen de Werkwijzer Debiteurenbeheer Bbz en de Werkwijzer Selectie Bbz.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het programma is dat de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt. Dat betekent: onderbouwde keuzes maken, bij voorkeur op basis van wetenschappelijke kennis.