Werkwijzer

Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Cover Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Wat is het arbeidsvermogen van klanten met psychische aandoeningen? Hoe kun je deze klanten het beste begeleiden bij hun re-integratie? Het is belangrijk dat sociale diensten zich vanaf 2015 meer voor deze doelgroep gaan inzetten. Deze werkwijzer laat zien hoe klantmanagers hen het best kunnen helpen om te werken en participeren.

In februari 2016 is een nieuwe werkwijzer verschenen: Psychische aandoeningen en lichte verstandelijke beperking. Lees de werkwijzer

Korte samenvatting

Sociale diensten stellen een psychische aandoening te vaak gelijk met onbemiddelbaarheid. Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden om te werken. Samenwerking met zorgprofessionals en het inschakelen van externe deskundigheid zijn belangrijk om deze doelgroep te helpen re-integreren. Maar in de eerste plaats moet de klantmanager zelf handelend optreden. Met gezond verstand, een motiverende gesprekstechniek en een positieve, niet-oordelende houding kan de klantmanager veel bereiken. Er zijn daarvoor geen kant-en-klare oplossingen, wel tips en aandachtspunten.

De werkwijzer geeft klantmanagers achtergrondinformatie over psychische aandoeningen, een overzicht van interventies en handvatten en voorbeelden uit de praktijk op het gebied van gespreksvoering en werkgeversbenadering. Maar de werkwijzer is ook bestemd voor bestuur en management. De speelruimte van klantmanagers wordt tenslotte bepaald door caseload, werkdruk, beleid, wet- en regelgeving, financiering en bezuinigingen. Daarom zijn de juiste beleidsmatige en organisatorische keuzes nodig.

Bij de Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen horen twee kaarten: een met tips en aandachtspunten voor klantmanagers en een voor leidinggevenden.

Bestellen

Een gedrukte versie van de kaarten is kosteloos te bestellen bij Divosa. Vul het bestelformulier in

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het programma is dat de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt. Dat betekent: onderbouwde keuzes maken, bij voorkeur op basis van wetenschappelijke kennis.