Werkwijzer

Ontwikkelen van vakmanschap

Cover Werkwijzer Ontwikkelen van vakmanschap

met het E-portfolio voor klantmanagers

Hoe breng je vakmanschap in het sociaal domein tot ontwikkeling met het E-portfolio voor klantmanagers? Hoe kunnen klantmanagers hun talenten ontwikkelen en afstemmen op de organisatie? Hoe kun je daar als leidinggevende bij helpen? Dit zijn een paar van de vragen die sociale diensten zich moeten stellen wanneer ze gaan werken met het E-portfolio. Deze werkwijzer helpt klantmanagers en hun leidinggevenden om dat methodisch aan te pakken.

Korte samenvatting

Het E-portfolio helpt klantmanagers om hun krachten en kwaliteiten te ontwikkelen en af te stemmen op de verwachtingen van hun organisatie. Hoewel het een instrument van en voor klantmanagers is, voedt het ook het gesprek over vakmanschap en ontwikkeling bij organisaties, teams en leidinggevenden. De werkwijzer laat zien hoe het E-portfolio vakontwikkeling ondersteunt en geeft klantmanagers tips over het gebruik ervan. Leidinggevenden en staf- of HR-medewerkers vinden er een praktisch stappenplan voor de implementatie.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het programma is dat de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt. Dat betekent: onderbouwde keuzes maken, bij voorkeur op basis van wetenschappelijke kennis.