Werkwijzer

Omgaan met belemmeringen

Cover Werkwijzer Omgaan met belemmeringen

Iedere klantmanager kent ze wel, klanten die problemen zien om aan het werk te gaan. Hier kunnen diverse oorzaken aan ten grondslag liggen. De nieuwe werkwijzer ‘Omgaan met belemmeringen’ biedt handvatten. In de werkwijzer ‘Omgaan met belemmeringen’ worden vier typen klanten met belemmeringen onderscheiden. Het gaat om klanten die in de slachtofferrol zitten, klanten die in een rouwproces zitten, klanten die beren op de weg zien en klanten die hun grenzen niet kennen. De werkwijzer biedt klantmanagers voor elk van deze typen een effectieve en onderbouwde aanpak.

Korte samenvatting

De werkwijzer bevat een omschrijving van elk type belemmering en geeft vervolgens tips om interventies toe te passen compleet met bijpassend huiswerk. Ook wordt aangegeven wanneer een klantmanager beter kan doorverwijzen. Omdat het geen doen is gesprekken te voeren met de werkwijzer op het bureau, is er ook een korte samenvatting beschikbaar. Deze kaart dient als geheugensteun.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma