Werkwijzer

Omgaan met belemmeringen

Cover Werkwijzer Omgaan met belemmeringen

Iedere klantmanager kent ze wel, klanten die problemen zien om aan het werk te gaan. Hier kunnen diverse oorzaken aan ten grondslag liggen. De nieuwe werkwijzer ‘Omgaan met belemmeringen’ biedt handvatten. In de werkwijzer ‘Omgaan met belemmeringen’ worden vier typen klanten met belemmeringen onderscheiden. Het gaat om klanten die in de slachtofferrol zitten, klanten die in een rouwproces zitten, klanten die beren op de weg zien en klanten die hun grenzen niet kennen. De werkwijzer biedt klantmanagers voor elk van deze typen een effectieve en onderbouwde aanpak.

Korte samenvatting

De werkwijzer bevat een omschrijving van elk type belemmering en geeft vervolgens tips om interventies toe te passen compleet met bijpassend huiswerk. Ook wordt aangegeven wanneer een klantmanager beter kan doorverwijzen. Omdat het geen doen is gesprekken te voeren met de werkwijzer op het bureau, is er ook een korte samenvatting beschikbaar. Deze kaart dient als geheugensteun.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het programma is dat de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt. Dat betekent: onderbouwde keuzes maken, bij voorkeur op basis van wetenschappelijke kennis.