Werkwijzer

Handhaving rechtmatigheid en arbeidsverplichting

Cover Werkwijzer Handhaving rechtmatigheid en arbeidsverplichting

Handhaven is een manier om bij de uitvoering van de WWB het gewenste nalevingsgedrag op te roepen. Daarmee is het essentieel om uitkeringen en re-integratiemiddelen effectief in te kunnen zetten. Gemeenten leggen bij handhaving steeds meer de nadruk op preventie van misbruik en het bevorderen van naleving van verplichtingen. Daarom verdient naast de rechtmatigheid ook de doelmatigheid van uitkeringen veel aandacht. Preventie is nog belangrijker geworden nu de nieuwe Fraudewet vereist dat onterecht verkregen uitkeringsgelden altijd, en met hoge boetes moeten worden terugbetaald.

Korte samenvatting

Deze werkwijzer belicht de plaats van handhaving binnen de uitvoering van de WWB en de verantwoordelijkheden van het management daarbij. Ook geeft de werkwijzer een overzicht van de fasen van het dienstverleningsproces voor het naleven van de arbeidsverplichting. Bij elke fase komen handhavingsmogelijkheden aan de orde, net als praktische tips en een overzicht van instrumenten. Deze informatie helpt klantmanagers methodisch te werken, zodat gemeenten effectieve dienstverleningsstrategie√ęn in kaart kunnen brengen en toepassen.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het programma is dat de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt. Dat betekent: onderbouwde keuzes maken, bij voorkeur op basis van wetenschappelijke kennis.