Werkwijzer

Groepsgewijs werken met klanten

Cover Werkwijzer Groepsgewijs werken met klanten

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om groepsgewijs met klanten aan de slag te gaan. Het is een weliswaar een doelmatige manier, maar waar moet je op letten als je met groepen werkt? Wanneer is het werken in groepen niet alleen een doelmatige, maar ook een effectieve manier om je doel te bereiken? Op deze - en andere vragen - geeft de 'Werkwijzer Groepsgewijs werken met klanten' antwoord. Niet alleen met theorie, maar ook met praktische voorbeelden waardoor lezers er in hun beroepspraktijk gemakkelijker mee aan de slag kunnen.

Korte samenvatting

Werken met groepen gebeurt idealiter methodisch. Dat wil zeggen dat beredeneerd is dat het zinvol is om met groepen te werken en dat vervolgens in die groepen datgene gebeurt wat helpt de gestelde doelen te bereiken. Groepsgewijs werken is dus geen doel op zich. Een heldere screening of diagnose helpt te bepalen of een klant geholpen is met een bepaalde groepsgewijze aanpak.

Deze werkwijzer bevat inzichten uit verschillende praktijkvoorbeelden, onderzoeken en wetenschappelijke disciplines, die bruikbaar zijn als je met groepen klanten werkt. Deze inzichten worden hier gepresenteerd en zijn vertaald in praktische handvatten.

Na een nadere definitie van wat groepsgewijs werken is, behandelt hoofdstuk 1 de mogelijke voordelen ervan. Groepen moeten eerst worden samengesteld. De groepsgrootte en -samenstelling worden in hoofdstuk 2 behandeld, evenals wie je beter niet aan een groep kunt laten deelnemen. Is de groep eenmaal geformeerd, dan is het belangrijk dat de verzameling individuen uitgroeit tot een groep die samenwerkt. Dat is de groepsvorming die zich in een aantal fasen voltrekt. Iedere fase vergt van jou als begeleider iets anders. Daarover lees je in hoofdstuk 3. Effectieve groepen hebben een aantal kenmerken gemeen. Welke dat zijn en welke normen en rollen daar bij horen, komt in hoofdstuk 4 aan de orde. Ten slotte gaat het over jou, de groepsbegeleider, en jouw collega, de co-begeleider. Waar moeten jullie op letten als je voor de groep staat? Hoe geef je op de juiste manier leiding en hoe ‘ben’ je er voor de groep? Dat vind je allemaal terug in hoofdstuk 5.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het programma is dat de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt. Dat betekent: onderbouwde keuzes maken, bij voorkeur op basis van wetenschappelijke kennis.