Werkwijzer

Aan de slag met parttime ondernemen

Cover Werkwijzer Aan de slag met parttime ondernemen

Welke voordelen heeft het voor gemeenten om klanten met een uitkering toe te staan parttime ondernemer te worden? Hoe formuleer je helder beleid binnen de kaders van de Participatiewet? En wat is er nodig om de uitvoering op rolletjes te laten lopen? Allemaal vragen die gemeenten moeten beantwoorden voordat ze parttime ondernemers gaan begeleiden. De Werkwijzer Aan de slag met parttime ondernemen helpt die vragen te beantwoorden. Deze werkwijzer is mede gebaseerd op inzichten uit de in 2015 gehouden pilot ‘Koplopergemeenten parttime ondernemen’ en vervangt de Werkwijzer Parttime ondernemers uit 2014.

Korte samenvatting

Voor veel uitkeringsgerechtigden blijkt het een te grote stap om vanuit de bijstand direct door te stromen naar een fulltime baan en daarmee onafhankelijk te worden van een uitkering. Daarom stimuleren gemeenten hen ook om parttime banen te accepteren. Nu komt daar een nieuw re-integratie-instrument bij: parttime ondernemen in de bijstand.

Parttime ondernemen biedt zowel bijstandsgerechtigden als de gemeente kansen: klanten zijn weer van betekenis in de samenleving. En ze doen met werk dat ze leuk vinden ondernemersvaardigheden op waarmee ze hun re-integratie versnellen. Voor de gemeente is het voordeel dat parttime ondernemers hun kansen vergroten op uitstroom naar werk, zelfstandigheid of een combinatie daarvan. Bovendien neemt de druk op bijstandsbudgetten af.

De Werkwijzer Aan de slag met parttime ondernemen beschrijft wat parttime ondernemen is en welke voordelen het heeft. Daarna worden enkele misverstanden de wereld uit geholpen. Ook zijn er hoofdstukken gewijd aan beleidskeuzes en een goede uitvoering.

Werkblad 'Een (parttime) onderneming?'

Divosa heeft een werkblad gemaakt voor mensen met een uitkering die overwegen om voor zichzelf te beginnen. Meer informatie

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het programma is dat de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt. Dat betekent: onderbouwde keuzes maken, bij voorkeur op basis van wetenschappelijke kennis.