Werkblad

Jouw onderzoeksvraag, ANDERS uitgewerkt

Cover Jouw onderzoeksvraag, ANDERS uitgewerkt

Voor gemeenten die hun praktijk met eigen onderzoek willen verbeteren is het vaak lastig om een goede onderzoeksvraag te formuleren. Het werkblad 'Jouw onderzoeksvraag, ANDERS uitgewerkt' helpt je hierbij op weg, zodat je vanuit een stevig vertrekpunt met onderzoek aan de slag kunt.

Wil je de praktijk in je gemeente onderzoeken en loop je tegen de volgende vragen aan:

  • Hoe formuleer ik een relevante en realiseerbare onderzoeksvraag?
  • Wat willen we precies weten?
  • Wat moet de focus van het onderzoek zijn?

Het invullen van het werkblad 'Jouw onderzoeksvraag, ANDERS uitgewerkt' ondersteunt en structureert het denkproces rond een praktijkvraag en helpt om dit om te buigen tot een goede onderzoeksvraag. Ook geeft dit richting aan je vervolggesprekken met collega's (leidinggevenden), onderzoekers of andere gemeenten.

Screenshot Werkblad Jouw onderzoeksvraag

Eerste Hulp bij Onderzoek

Het werkblad is ontwikkeld vanuit Eerste Hulp bij Onderzoek (EHBO) van Divosa. EHBO adviseert gemeenten bij het doen van onderzoek naar praktijkvragen en heeft een netwerk van onderzoekende gemeenten en onderzoekers beschikbaar. Lees verder over EHBO

Bestellen

Het werkblad 'Jouw onderzoeksvraag, ANDERS uitgewerkt' kun je kosteloos bestellen via het bestelformulier

Op zoek met collega's

Is onderzoek doen nog een stap te ver, maar wil je wel antwoorden op vragen die voortkomen uit de praktijk? Met collega's kun je al tot een hoop oplossingen komen. Een leidraad voor je zoektocht met collega's is De Aanplakker, die je ook kosteloos kunt bestellen.

Wil je in je gemeente ook aan de slag met onderzoek, maar heb je hulp nodig bij de opzet en uitwerking hiervan? Maak kosteloos gebruik van de Eerste Hulp bij Onderzoek van Divosa.