Werkwijzer

Werk en Inkomen in het sociaal wijkteam

Screenshot Werkwijzer werk en inkomen in het sociaal wijkteam

Dilemma’s en mogelijke oplossingen voor klantmanagers die integraal werken

Als klantmanager word je steeds vaker betrokken bij sociale wijkteams. Als je er zelf niet in zit werk je er wel mee samen. Je hebt dus ook steeds meer te maken met het brede sociaal domein. Wat verandert er dan in je rol? Hoe overbrug je (cultuur)verschillen met andere teamleden? Hoe verhoudt je hulpverleningsplicht zich met het handhaven van de regels rond uitkeringen? Deze werkwijzer inventariseert de eerste antwoorden die klantmanagers daar in de praktijk op geven en geeft adviezen op basis van de theorie.

Korte samenvatting

De werkwijzer belicht wat integraal werken in een sociaal wijkteam in de praktijk inhoudt, de rollen die een klantmanager kan vervullen en de samenwerking met andere teamleden. Ook is er aandacht voor de discretionaire ruimte die nodig is om complexe problemen van burgers op te lossen en voor de spanning tussen informatiebehoefte aan de ene kant en privacy en beroepsgeheim aan de andere kant. Ten slotte is er een hoofdstuk voor management en beleidsmedewerkers, met aanwijzingen hoe ze klantmanagers in staat kunnen stellen hun werk zo goed mogelijk te doen.

Werkwijzer in nieuw jasje

Divosa publiceert werkwijzers vanaf nu als webpagina’s. Daardoor zijn ze makkelijker te raadplegen op je mobiel of tablet. Daarnaast kun je ze ook printen om als naslagwerk te gebruiken.

Screenshot Werkwijzer Werk en Inkomen in het sociaal wijkteam
Screenshot Werkwijzer Werk en Inkomen in het sociaal wijkteam

Voor en door gemeenten

De Werkwijzer Werk en Inkomen in het sociaal wijkteam is ontwikkeld in samenwerking met professionals uit (onder meer) de gemeenten Amsterdam, Breda, Lelystad, Ooststellingwerf, RSD De Liemers, RSD Kromme Rijn Heuvelrug en Venlo. Een volledige lijst van mensen die hebben meegewerkt is te vinden in Bijlage 2 van de werkwijzer.

Kenniswijzer sociale wijkteams

Bij de werkwijzer hoort een digitale kenniswijzer. Daarin kun je relevante informatie vinden, zoals goede voorbeelden, onderzoeken en achtergrondinformatie. Deze Kenniswijzer sociale wijkteams is te vinden op de ParticipatieCampus van Divosa en SBCM. Registreren voor de ParticipatieCampus is noodzakelijk.

Screenshot Kenniswijzer Sociale wijkteamsScreenshot Kenniswijzer Sociale wijkteams

Teamschouw

Samenwerken met andere professionals in een sociaal wijkteam brengt regelmatig dilemma's met zich mee. Jij en je collega's kunnen wat leren van een ander team door gebruik te maken van teamschouw. Teamschouw helpt je om een zinvolle en effectieve ontmoeting te hebben met een ander team, binnen je eigen gemeente of daarbuiten. Ter ondersteuning van een dergelijke ontmoeting heeft Divosa een hulpmiddel ontwikkeld: Teamschouw.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma