Werkblad

Voorbereidingsblad klantgesprek

Cover voorbereidingsblad klantgesprek

Korte samenvatting

Effectieve gespreksvoering is de essentie van het werk van een klantmanager. Dat vraagt om een methodische aanpak: goede voorbereiding, uitvoering en evaluatie. Het Voorbereidingsblad klantgesprek helpt om een gesprek voor te bereiden.

Het Voorbereidingsblad klantgesprek hoort bij de Werkwijzer Gespreksvoering. Deze werkwijzer helpt klantmanagers en anderen die gesprekken voeren met klanten die gesprekken methodisch voor te bereiden, te voeren en te evalueren. Met theorie en inzichten en praktische hulpmiddelen als checklists en casussen. Daarnaast geeft de werkwijzer leidinggevenden tips om te zorgen dat klantmanagers hun werk goed kunnen doen.

Voorbereidingsblad klantgesprek

Downloaden

Het Voorbereidingsblad klantgesprek kunt u downloaden (pdf, 785 kB).

Bestellen

Het Voorbereidingsblad is ook beschikbaar als afscheurbaar bloc van 50 vellen. Divosa biedt de blocs aan per 20 of per 40 stuks. Prijs:

  • 20 blocs à 50 vellen: € 70,- exclusief btw, inclusief verzendkosten
  • 40 blocs à 50 vellen: € 100,- exclusief btw, inclusief verzendkosten

Vul het bestelformulier in

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma