Handreiking

Verdringing voorkomen bij het bevorderen van arbeidsparticipatie

Cover Handreiking verdringing

Hoe voorkomen we dat de inzet van gemeentelijke instrumenten voor de arbeidstoeleiding van kwetsbare mensen (meestal met een bijstandsuitkering) ten koste gaat van het werk van anderen? Deze vraag en de antwoorden daarop staan centraal in deze handreiking.