Werkblad

Van wil naar weg

Cover Van wil naar weg

Sommige jongeren vinden het moeilijk om hun eigen toekomstplan te maken en in beweging te komen. De gemeente kan hen helpen op zoek naar werk of school. Maar professionals moeten daarbij soms zoeken naar de juiste taal om jongeren te stimuleren. Het werkblad 'Van wil naar weg' is een hulpmiddel in het gesprek over de stappen naar de toekomst en het maken van een plan.

Het werkblad helpt om een jongere zelf te laten ontdekken wat hij eigenlijk wil. Daarbij draait het niet om 'moeten', maar om 'willen'. Dit werkblad helpt ook om het 'willen' te vertalen naar het 'doen'. Wat ga je doen en wanneer? Wie kunnen jou daarbij helpen? Dit soort vragen kom je tegen op het werkblad. De jongere staat zelf aan het roer bij het invullen ervan, de professional heeft een coachende rol.

Met dit werkblad kon mijn klant doelen formuleren, maar ook concrete stappen.

Jeugdzorgwerker

Het werkblad is ontwikkeld met professionals van de gemeenten Apeldoorn en Leiden en Sociale Dienst Oost-Achterhoek die zich specifiek met jongeren bezighouden.

Voor wie?

Medewerkers van gemeenten kunnen het werkblad 'Van wil naar weg' bestellen om te gebruiken in hun gesprekken met klanten. Het werkblad is primair bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar, maar kan iedereen op weg helpen bij het maken van een toekomstplan.

Met behulp van het werkblad lukt het meestal goed om in gesprek te komen met de jongere.

Het blad gaf mijn klant inzicht en gaf mij richting voor het gesprek.

Klantmanager

Bestellen

Het werkblad 'Van wil naar weg' kun je bestellen via het bestelformulier. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Heb je het werkblad gebruikt? We zijn heel benieuwd naar je ervaringen en die van je cliënt. Je helpt ons door een paar vragen te beantwoorden.

Meer over jongeren

Divosa heeft meerdere instrumenten ontwikkeld over het begeleiden van jongeren. 

  • De werkwijzer Jongeren beschrijft hoe je jongeren met effectieve gespreksvoeringstechnieken kunt motiveren en ontdekken van wat een jongere wil en kan. Verschillende typen jongeren en bijbehorende interventies worden beschreven.
  • Aan de slag: ontdek en oefen nieuwe effectieve interventies in de 5-daagse opleiding 'Hoe kun je jongeren effectief begeleiden?'. Kijk in de agenda wanneer de eerstvolgende training plaatsvindt.
  • Gebruik de draaischijf met het SLIM-model (Subjectief Logisch Interventie Model) om de juiste interventie te kiezen bij welk type cliënt.
Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma