Online magazine

Trots op je vak

cover Trots op je vak nr 16

Bijna alle gemeenten werken binnen Werk, Inkomen, Participatie en Zorg aan hun vakmanschap. 'Trots op je vak' geeft mooie initiatieven een podium. Dit online magazine biedt reportages, interviews en achtergrondverhalen. Samen geven ze een beeld van de ontwikkeling van vakmanschap binnen het sociaal domein. Trots op je vak heeft sinds 2019 zes edities per jaar.

Lees de meest recente editie op: www.trots-op-je-vak.nl

Nummer 18: Training van professionals: werkt het echt?

Van trainen word je beter, maar wat is het effect van training op de lerende praktijk? Deze editie gaat over leren op cursus én op de werkvloer. Hoe zorgen leidinggevenden in het sociaal domein dat medewerkers zich blijven ontwikkelen? Wij vroegen het aan een onderzoeker, trainers, leidinggevenden én de medewerkers zelf.

Lees Trots op je vak nummer 18

Vorige nummers

Hierna een overzicht van de nummers van Trots op je vak vanaf 2015.

2018

Trots op je vak nummer 17: Wat je niet leert van onderzoek

Onderzoek is een essentieel onderdeel van de lerende praktijk. Of het nu wetenschappelijk is of kritische zelfevaluatie, onderzoek geeft inzicht. Wat het niet altijd geeft: pasklare antwoorden op complexe vraagstukken. Dat maakt het dan weer moeilijk om wetenschap en uitvoering met elkaar te verbinden. In dit nummer onder meer aandacht voor het CPB-onderzoek naar Wmo-kosten vanuit verschillende invalshoeken

Trots op je vak nummer 16: Is samenwerken een oplossing of een probleem?

Dit nummer van Trots op je vak gaat over samenwerken. Samenwerken als oplossing. Oplossing van het probleem dat er een nieuw paradigma nodig is. Waarin de klant met respect en als gelijkwaardige partner behandeld wordt bij het oplossen van zijn of haar vraagstukken. Maastricht Heuvelland werkt aan samenwerking door mensen met verschillende achtergronden, van verschillende organisaties en culturen, samen op te leiden en samen aan vraagstukken van klanten te laten werken.

Trots op je vak nummer 15: Hoe vertel ik het verhaal?

Met: de Ujese Coöperatie, een business case waarin elk huishouden een minimuminkomen kan verdienen - ook zónder reguliere baan. Uitdaging is iedereen in de gemeente mee te krijgen, vooral het gemeentebestuur. Daar is een goed verhaal voor nodig.

Trots op je vak nummer 14: Zelfredzaamheid

Met: methodisch werken is een belangrijk onderdeel van vakmanschap. In deze Trots op je Vak kijken we hoe Amsterdam werkt met de Zelfredzaamheid-Matrix. Amersfoort werkt aan de onderbouwing van het afwegingskader van de klantmanagers. Helmond werkt samen met de lokale Werkplaats Sociaal Domein aan versterking van de reflectie en we zien wat Divosa-bestuurslid Ruud van den Tillaar doet bij de Kredietbank Zuid-Limburg. 

Trots op je vak nummer 13: Verwaarloosde organisaties

Met: hoe geef je leiding aan het veranderproces in  een verwaarloosde organisatie? Hoe houd je het vol als de weerstand tegen verandering extreme vormen aanneemt? Hoe zorg je voor vertrouwen en nieuw elan? In dit nummer van Trots op je Vak zoomen we in op het sociaal domein van Den Helder en vertelt Joost Kampen over het herstel van verwaarloosde organisaties.

2017

Trots op je vak nummer 12: Hoe leren we een lerende praktijk te worden?

Met: veel aandacht voor leren en ontwikkelen en voor de behoefte aan erkenning en registratie. We gaan daarvoor ook op bezoek bij andere beroepsgroepen om te kijken hoe zij daarmee omgaan.

Trots op je vak nummer 11: Diagnose-instrument als richtingaanwijzer in het doolhof

Met: Helmonds Werkbedrijf Senzer over hun diagnose-instrument Szeebra, Zaanstad gebruikt diagnose-instrument voor statushouders, Fivelingo vaart op twee diagnose-instrumenten en RSD Kromme Rijn Heuvelrug start meteen met taal en werk via de inzet van een diagnose-instrument voor vluchtelingen in het AZC.

Trots op je vak nummer 10: professionalisering van het vak

Met: Louis Polstra over de identiteit van klantmanagers, experimenteren in Amsterdam en een leergang in drie Friese gemeenten.

Trots op je vak nummer 9: De lerende organisatie

Met: de omgekeerde toets in Almere, 70:20:10-leren in Amsterdam, leren van elkaar bij Werkplein Drentsche Aa en groepsgericht werken bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

2016

Trots op je vak nummer 8: Leren zit in kleine dingen

Met: verbetertrajecten in Leeuwarden, vertrouwen geven in Veldhoven en gedragsverandering in Apeldoorn.

Trots op je vak nummer 7: Leren door doen

Met: LEAN in Rotterdam en regieteams voor multiprobleemgezinnen in Nijmegen.

Trots op je vak nummer 6: Willen, kunnen en het wij-gevoel

Met: RSD De Liemers over certificering van klantmanagers en het motiveren van klanten in Zuidhorn.

Trots op je vak nummer 5: Einde aan het natte-vingerwerk

Met: Almere doet wat nodig is en ISD Bollenstreek over weerstand die leerzaam is.

2015

Trots op je vak nummer 4: Samenwerken in het sociaal domein

Met: Heerlen over samenwerken in sociaal domein en Zoetermeer over Mijn Werkblad.

Trots op je vak nummer 3: Wat werkt in re-integratie?

Met: schoolverlaters in regio Arnhem en parttime ondernemerschap bij Weener XL.

Trots op je vak nummer 2: Ontwikkelen en vernieuwen

Met: Breda over de bedoeling en van klacht naar kracht in GR IJsselgemeenten.

Trots op je vak nummer 1: Kijk in de keuken

Met: Fouten maken in Orionis Walcheren en Oss over gedragsprogramma FOCUS.

 

 

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Divosa vindt het belangrijk dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Divosa stimuleert dit met het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma