Werkblad

Teamschouw

Teamschouw

Samenwerken met andere professionals in een sociaal wijkteam brengt regelmatig dilemma's met zich mee. Kunnen jij en je collega's wat leren van een ander team? Dichtbij liggen vaak al een hoop antwoorden. Teamschouw helpt je om een zinvolle en effectieve ontmoeting te hebben met een ander team, binnen je eigen gemeente of daarbuiten.

Met Teamschouw ga je verder dan 'een keertje gluren bij de buren'. Jij en je collega's formuleren van tevoren een vraagstuk. Tijdens de ontmoeting met het andere team krijg je dat beantwoord op een creatieve manier, zodat je er vervolgens in je eigen werk mee verder kunt. Je zult zien dat je met de instrumenten van Teamschouw veel meer uit een werkbezoek haalt dan wanneer je er blanco naartoe gaat.

Ben jij een professional die werkt in een sociaal team en wil je:

  • ontdekken hoe een ander sociaal wijkteam samenwerkt en mensen begeleidt?
  • leren hoe collega-professionals aankijken tegen de vraagstukken binnen jouw team?
  • na een werkbezoek concreet aan de slag met wat je hebt gehoord en gezien?

Dan kun jij aan de slag met Teamschouw. Duik in de schatkist van een ander team!

Voor en door gemeenten

Teamschouw is ontwikkeld in samenwerking met professionals uit de gemeenten Amsterdam, 's-Hertogenbosch, Nijmegen, Wageningen en Zaanstad.

Hoe werkt het?

Je benadert (samen met je collega's) een ander team om een ontmoeting te plannen. Voor de ontmoeting zijn er drie werkbladen die je kunt downloaden. De eerste twee werkbladen dienen om voorafgaand aan de ontmoeting tot duidelijke afspraken met het andere team te komen. Het derde werkblad is voor aan het einde van het werkbezoek waarmee je je leerpunten en adviezen concreet maakt.

Bij de werkbladen hoort een uitgebreide toelichting waarmee je je bezoek goed kunt voorbereiden. Deze bladen kun je bestellen, samen met de Schatkaart. De Schatkaart visualiseert de stappen die je kunt nemen om een ontmoeting effectiever te laten zijn. Hier kun je de ingevulde werkbladen opplakken.

SchatkaartDe Schatkaart

Aan de slag

Hoe kun je aan de slag met Teamschouw? Dit bestaat uit twee eenvoudige stappen:

  1. Download de drie werkbladen (3 x A4-formaat) waarmee je je werkbezoek voorbereidt, uitvoert en evalueert. Dit kan via de oranje button bovenaan de pagina.
  2. Als je echt van plan bent een bezoek bij een ander team te organiseren, vraag dan via het bestelformulier (a) de toelichting op de werkbladen en (b) de Schatkaart (A0-formaat) op. De toelichting ontvang je per e-mail. De Schatkaart wordt per post verstuurd.

Alle instrumenten van Teamschouw kun je gratis ontvangen. Heb je vragen? Dan kun je terecht bij Marcel van Druenen.

Meer over sociale wijkteams

Als klantmanager word je steeds vaker betrokken bij sociale wijkteams. Als je er zelf niet in zit werk je er wel mee samen. Je hebt dus ook steeds meer te maken met het brede sociaal domein. Wat verandert er dan in je rol? Hoe overbrug je (cultuur)verschillen met andere teamleden? Hoe verhoudt je hulpverleningsplicht zich met het handhaven van de regels rond uitkeringen? Divosa heeft in maart 2016 een werkwijzer gepubliceerd die de eerste antwoorden inventariseert die klantmanagers daar in de praktijk op geven. 

Lees de Werkwijzer Werk en Inkomen in het sociaal wijkteam

Achtergrond

Teamschouw is een product dat ontwikkeld is binnen het programma Effectiviteit & Vakmanschap. Met dit programma draagt Divosa uit dat werken volgens bewezen effectieve methoden en een lerende houding erg belangrijk zijn voor gemeenten om burgers professioneel van dienst te zijn. Teamschouw helpt professionals in een (sociaal) team om te leren van elkaar en oplossingen voor vraagstukken in de praktijk te zoeken. 

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma