Verslag

Symposium: Preventie loont. Toch?

Mag je als overheid ter preventie gewenst gedrag stimuleren of is het passender om in te springen als er problemen zijn? Hoe verhoud je je als overheid überhaupt tot je burger? En wordt zelfregulering de nieuwe norm? Deze vragen stonden vrijdag 8 maart 2019 centraal op het Divosa-symposium ‘Preventie loont. Toch?’ Een dag met als doel te komen tot een gezamenlijke actie-agenda voor leiders in het sociaal domein.