Brochure

Samen zicht op de uitgaven in het sociaal domein

Cover brochure Pilot Divova Benchmark Sociaal domein

De uitgaven aan Wmo en Jeugdzorg stijgen enorm, dat is geen nieuws. Maar waar ligt dat aan? Wat kunnen gemeenten doen om goede en betaalbare zorg te blijven garanderen? Divosa gaat op zoek naar antwoorden. Met de benchmark ‘Samen zicht op de uitgaven in het sociaal domein’ duiken we de cijfers van gemeenten in. Doel: de actuele ontwikkelingen van het zorggebruik en de kosten in beeld brengen én er grip op krijgen. Doe je mee?

Divosa Benchmark

Hoe presteert jouw gemeente op gebied van werk, inkomen, armoede en schulden? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? De Divosa Benchmarks Werk & Inkomen en Armoede  & Schulden geven (duiding aan) actuele cijfers. 

Doet jouw gemeente al mee? Meer over de Divosa Benchmark