Verslag

Ruimte voor professionals: een kwestie van leiderschap

Cover verslag Ruimte voor professionals

Professionals dienen zelf hun verantwoordelijkheid te nemen om te ‘doen wat nodig is’ in het sociaal domein; het management moet die ruimte geven. Daarover ging het Divosa-symposium op 9 februari. Samenvatting van de belangrijkste conclusies:

  • Beschouw de verandering in het sociaal domein allereerst als een cultuurverandering.
  • Zonder visie is het geven van ruimte gedoemd tot mislukken.
  • Geef aandacht en structuur.
  • Reken op meerdere jaren.
  • Organiseer de verandering als lerende praktijk.