Werkwijzer

Regionale samenwerking Bbz

Cover Werkwijzer Regionale samenwerking Bbz

Welke voordelen biedt regionale samenwerking met andere gemeenten bij de uitvoering van het Bbz? Welke aandachtspunten zijn er? Hoe kan de samenwerking effectief en efficiënt worden vormgegeven? De Werkwijzer Regionale samenwerking Bbz zet het op een rijtje.

Korte samenvatting

Het onderbrengen van de Bbz-dienstverlening van verschillende gemeenten bij één uitvoerende gemeente maakt de uitvoering minder versnipperd en kwetsbaar en bundelt kennis en expertise. Zo halen de samenwerkende gemeenten meer rendement uit het Bbz. Deze werkwijzer laat zien wat nodig is om de samenwerking tot een succes te maken. Die informatie helpt beleidsmedewerkers en managers van gemeenten om weloverwogen te beslissen om al dan niet samen te gaan werken met collega-gemeenten. Gemeenten die al langer regionaal samenwerken en benieuwd zijn hoe dat efficiënter kan, vinden hier tips over inhoudelijke, juridische en financiële aspecten van die samenwerking.

Deze werkwijzer is onderdeel van een vierluik over het Bbz. Eerder verschenen de Werkwijzer Debiteurenbeheer Bbz en de Werkwijzer Selectie Bbz.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma