Werkwijzer

Psychische aandoeningen en lichte verstandelijke beperkingen

Screenshot Werkwijzer werk en inkomen in het sociaal wijkteam

Handboek voor maatwerk bij het begeleiden naar werk

Meer kennis van psychische aandoeningen of lichte verstandelijke beperkingen geeft inzicht in klanten en hun gedrag. Maar de aandoening alleen bepaalt niet iemands vermogen om te participeren en te werken. Ook persoonlijke factoren en externe factoren zoals stigmatisering spelen daarbij een rol. Om klanten effectief te begeleiden naar werk moeten klantmanagers zich een compleet beeld proberen te vormen van het volledige functioneren van klanten in hun context. Dat leidt tot betere beslissingen en ondersteuning.

Korte samenvatting

De werkwijzer beschrijft een raamwerk voor een holistische benadering van klanten, waardoor je meer ziet dan een aandoening en symptomen. Ook komen er algemene uitgangspunten en voorwaarden aan de orde om mensen met een psychische aandoening of lichte verstandelijke beperking (LVB) zo goed mogelijk naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Daarbij gaat het om de juiste houding aannemen, stigma’s verminderen en samenwerken met werkgevers. De werkwijzer gaat ook in op interventies naar werk en de samenwerking met zorgprofessionals. Tot slot volgt een beschrijving van LVB en veelvoorkomende psychische aandoeningen, met aanwijzingen voor herkenning en omgang.

Screenshot Werkwijzer Werk en Inkomen in het sociaal wijkteam
Screenshot Werkwijzer Psychische aandoeningen en lichte verstandelijke beperkingen

Kenniswijzer

Bij de werkwijzer hoort een digitale Kenniswijzer. Daarin kun je relevante informatie vinden, zoals goede voorbeelden, onderzoeken en achtergrondinformatie. Deze kenniswijzer is te vinden op de ParticipatieCampus van Divosa en SBCM. Daar vind je ook twee e-learnings over het begeleiden van klanten met psychische aandoeningen naar werk. Zie www.participatiecampus.nl. (Kosteloos) registreren voor de ParticipatieCampus is noodzakelijk.

Screenshot Kenniswijzer Psychische aandoeningenScreenshot Kenniswijzer Psychische aandoeningen

Evaluatieblad klantgesprek

Een hulpmiddel om je gesprek met de klant te evalueren is het Evaluatieblad klantgesprek. Dit is speciaal ontwikkeld om te gebruiken bij het evalueren van een klantgesprek met iemand met een psychische aandoening of een lichte verstandelijke beperking.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma