Werkblad

Mijn Werkblad

Cover Mijn Werkblad

Met klantmanagers uit vier gemeenten is 'Mijn Werkblad' ontwikkeld. Een werkblad waar werkzoekenden uitgenodigd worden hun eigen plan te schetsen. Daarmee komen zij zelf aan het stuur. Het biedt klantmanagers bovendien de gelegenheid om op een natuurlijke manier een meer coachende rol aan te nemen, daar waar gewenst.

Korte samenvatting

Met Mijn Werkblad kan een werkzoekende voor zichzelf overzicht creëren bij het zoeken naar mogelijkheden. Dit doet hij samen met de mensen om zich heen. Het werkblad zorgt voor aanknopingspunten bij het verkennen, bespreken en bedenken hoe je verder kunt komen. De klantmanager is daarbij gids, ondersteuner en klankbord.

Screenshot van Mijn Werkblad

Wat vinden gebruikers van Mijn Werkblad?

  • Lees de ervaringen van casemanager Earl Grampon (Zoetermeer) en werkmakelaar Intake Jeanine Dijkstra (Deventer) en wat het hun klanten opleverde in het online magazine Trots op je Vak (2015/4).
  • Ontwikkelaar Alvin Noteboom en klantmanager Amanda Bruns vertellen over de werking van het blad in het online magazine Trots op je vak (2015/1).

Bestellen

Mijn Werkblad kunt u bestellen door het bestelformulier in te vullen. Vervolgens wordt u via de mail een aantal contacten aangeboden van meer ervaren gebruikers. U kunt deze gebruikers benaderen bij wijze van voorbereiding op uw eigen gebruik van Mijn Werkblad. Aan de bestelling zijn geen kosten verbonden.

Mijn Werkblad is ontwikkeld in februari 2015. De laatste herdruk is van februari 2017.

Ook interessant

Zoek je antwoorden op vragen die voortkomen uit je eigen werkpraktijk? Ga samen met collega's op zoek aan de hand van De Aanplakker.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma