Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Jaarrapportage 2018

Cover benchmark jaarrapportage 2018

In 2018 daalt het aantal bijstandsuitkeringen met 5,4%. De daling is met 6,4% het grootst in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. In 2017 daalde de bijstand voor het eerst in jaren: met 1,4%. In de jaren 2013-2016 groeide de bijstand met enkele procenten per jaar.

De gegevens in deze rapportage zijn afkomstig van 220 gemeenten. Zij vertegenwoordigen 58% van het totaal aantal gemeenten in 2018 en 82% van het bijstandsbestand in 2018.

Divosa Benchmark

Hoe presteert jouw gemeente op gebied van werk, inkomen, armoede en schulden? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? De Divosa Benchmarks Werk & Inkomen en Armoede  & Schulden geven (duiding aan) actuele cijfers. 

Doet jouw gemeente al mee? Meer over de Divosa Benchmark