Handreiking

Integrale schuldhulpverlening

Cover Handreiking integrale schuldhulpverlening

De kern van deze handreiking is de beschrijving van het basispakket integrale schuldhulpverlening’. Dit basispakket geldt als de norm voor goede schuldhulpverlening.

De schuldenproblematiek neemt hand over hand toe. Een half miljoen gezinnen in Nederland lopen het risico om in een problematische schuldsituatie te geraken. Ongeveer de helft heeft daadwerkelijk problematische schulden1. Gemeenten worden geacht door middel van ‘integrale schuldhulpverlening’ het voortouw te nemen in de bestrijding van deze problematiek. Daarbij gaat het niet alleen om het wegnemen van het financiële probleem, maar ook de oorzaken daarvan.

Deze handreiking is vooral bedoeld voor wethouders, raadsleden, beleidsmedewerkers en managers. In deze handreiking leest u hoe u als gemeente of uitvoerende instantie het beste de schuldenproblematiek te lijf kunt gaan. De kern van deze handreiking is de beschrijving van het basispakket integrale schuldhulpverlening’. Dit basispakket geldt als de norm voor goede schuldhulpverlening: elke gemeente in Nederland zou dit basispakket in huis moeten hebben. Het basispakket bestaat uit een aantal diensten waaraan onder meer een aantal activiteiten, normtijden en een kostenindicatie zijn verbonden. In deze handreiking leest u hoe u het basispakket kunt positioneren in uw gemeente of regio en hoe u de verschillende onderdelen op elkaar kunt afstemmen.