Verslag

Inspiratielab Simpel Switchen in de Participatieketen

Cover verslag

We willen dat mensen mee kunnen doen en zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor zijn ze gebaat bij bestaanszekerheid. Maar voor sommige Nederlanders is een stabiel inkomen geen vanzelfsprekendheid, zelfs niet als ze werken. Zo verloopt de overgang tussen verschillende uitkeringen of tussen bijstand en tijdelijk werk zelden rimpelloos. Hoe kunnen we meer continuïteit in inkomen en begeleiding organiseren? Wat kunnen we in de uitvoering samen oplossen? Wat wringt er in wet- en regelgeving en welke suggesties hebben we om dat te verbeteren?

Ruim 80 managers, beleidsmedewerkers en professionals van gemeenten, ketenpartners en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezochten op 7 juni het Inspiratielab Simpel Switchen om samen een antwoord te vinden op die vragen. De bijeenkomst is de kick-off van de gezamenlijke aanpak van Divosa en het ministerie op spoor 1 en 2 van Simpel Switchen: deeltijdwerk en tijdelijk werken vanuit de bijstand. De start van een jaar van bouwen aan oplossingen en delen van bestaande oplossingen.