Werkwijzer

Groepsgewijs werken

Cover Werkwijzer Groepsgewijs werken

Steeds meer gemeenten kiezen voor groepsgewijs werken, een efficiënte manier om dienstverlening aan veel klanten tegelijk te bieden. Of ze kiezen hiervoor omdat ze merken dat werken met een groep meer impact heeft: groepsleden leren ook met en van elkaar. Maar hoe bepaal je of groepsgewijs werken de juiste keuze is? Waar moet je op letten als je met groepen werkt? Op deze en andere vragen geeft de Werkwijzer Groepsgewijs werken antwoord.

De werkwijzer is een introductie tot methodisch werken met groepen. Je vindt er inzichten uit onderzoek door verschillende wetenschappelijke disciplines, tips en praktijkvoorbeelden die je helpen groepsgewijs werken effectief in te zetten. Maar het is geen kant-en-klaar programma of protocol.

De werkwijzer is bedoeld voor alle professionals in het sociaal domein die groepen samenstellen en begeleiden. Het gaat vooral over werken met klanten die door gemeenten op grond van de Participatiewet worden begeleid naar werk of maatschappelijke participatie. Daarom worden in deze werkwijzer concrete invullingen bij die doelgroep als voorbeeld gebruikt, zoals

  • een Workshop Rechten & plichten (met voorlichting voor mensen die een uitkering hebben aangevraagd bij de afdeling Werk en Inkomen) en
  • een Empowermenttraining (om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zelfredzamer te maken).

Dit is een volledig herziene versie van de Werkwijzer Groepsgewijs werken met klanten uit 2012. In deze vernieuwde versie staan andere praktijkvoorbeelden. Bovendien is het hoofdstuk over de groepsbegeleider aanzienlijk uitgebreid.

Korte samenvatting

De werkwijzer introduceert de begrippen groep en groepsgewijs werken en belicht de kenmerken van een groep, de verschillen tussen individueel en groepsgewijs werken en de voordelen van (methodisch) groepsgewijs werken.

Vervolgens komen groepsvorming en groepsdynamiek aan de orde. De werkwijzer gaat in op gedrag, normen en rollen in groepen. De context van de groep en de wederzijdse beïnvloeding van groepsleden zijn van groot belang voor een effectieve groepsdynamiek.

Ten slotte behandelt de werkwijzer de rol van de groepsbegeleider(s). Er is niet één juiste manier om een groep te begeleiden, maar er zijn verschillende rollen en stijlen waaruit de groepsbegeleider afhankelijk van de situatie een keuze maakt.

Training

Effectief werken met een groep moet je leren. Divosa biedt de meerdaagse training 'Van individueel naar groepsgewijs werken' aan. Hier leren uitvoerende professionals in het sociaal domein en (beginnende) trainers hoe ze zoveel mogelijk uit een groepsgewijze aanpak kunnen halen.

  • De meerdaagse training (open inschrijving) start op 12 maart 2018. Meer informatie
  • Daarnaast organiseert Divosa deze training in overleg met je gemeente als incompanytraining.
Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het programma is dat de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt. Dat betekent: onderbouwde keuzes maken, bij voorkeur op basis van wetenschappelijke kennis.