Werkwijzer

Gespreksvoering

Cover Werkwijzer Gespreksvoering

Sturen op zelfsturing door motiveren en confronteren

Hoe kunnen professionals in het sociaal domein in hun gesprekken met klanten sturen op zelfsturing? Welke houding en communicatiestijl werken daarvoor het best? Wat moet de organisatie doen om de professional hierbij te ondersteunen? De Werkwijzer Gespreksvoering beantwoordt deze vragen en zet werkzame gesprekstechnieken op een rij.

De eerste versie van deze werkwijzer verscheen in januari 2015. Dit is een update van de versie uit december 2017.

Korte samenvatting

Effectieve gespreksvoering is cruciaal voor alle facetten en alle fases van de dienstverlening van professionals in het sociaal domein. Sinds de decentralisatie van overheidstaken naar de gemeenten in 2015 is dat nog belangrijker geworden. De overheid verwacht nu immers zelfsturing van klanten. Om slagvaardig te sturen op zelfsturing moeten professionals voor elke klant een eigen benadering kiezen. Waar mogelijk doen ze een beroep op de eigen motivatie van de klant, maar soms zijn ook confrontaties een onderdeel van het gesprek.

Deze werkwijzer helpt professionals en anderen die gesprekken voeren met klanten die gesprekken methodisch voor te bereiden, te voeren en te evalueren. Met theorie en inzichten en praktische hulpmiddelen als checklists en casussen. Daarnaast geeft de werkwijzer leidinggevenden tips om te zorgen dat uitvoerende professionals, zoals bijvoorbeeld klantmanagers, hun werk goed kunnen doen.

Voorbereidingsblad klantgesprek

Voorbereidingsblad klantgesprek

Bij de werkwijzer hoort het Voorbereidingsblad klantgesprek. Dit is een middel om een gesprek met de klant te laten slagen: het helpt een klantgesprek voor te bereiden qua doel en qua stijl. Welke communicatiestijl zet ik in in deze situatie? Met andere woorden: welke vragen ga ik stellen en op welke manier? Het blad kunt u downloaden. Ook is het blad beschikbaar als afscheurbaar bloc van 50 vellen. Meer informatie en downloaden

Training

  • Deelnemers aan de driedaagse training 'Gespreksvoering: hoe motiveer ik mijn klant?' gebruiken de werkwijzer bij hun voorbereiding. Divosa biedt deze training als incompanytraining aan.
  • De e-learning 'Gespreksvoering' van Divosa kun je individueel volgen via de ParticipatieCampus.
Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma