Divosa-monitor

Factsheet: Financiën bijzondere bijstand

Cover Factsheet: Financiën bijzondere bijstand

Gemeenten geven al jaren veel meer uit aan bijzondere bijstand en minimabeleid dan dat zij daarvoor ontvangen van het Rijk. Dat blijkt uit de Divosa-monitor factsheet over de financiën bijzondere bijstand.

  • Budget bijzondere bijstand en minimabeleid dekt gemeentelijke uitgaven niet
  • Gemeenten geven anderhalf tot twee keer meer uit dan zij van het Rijk ontvangen
  • De uitgaven aan bijzondere bijstand stijgen
  • Trend 1: toenemende uitgaven aan bewindvoering
  • Trend 2: toenemende uitgaven voor vluchtelingen
  • ​Trend 3: nauwelijks dalende kostenposten

Bij de factsheet horen twee bijlagen:

  1. Basismateriaal fictief budget en lasten gemeentelijk minimabeleid (december 2015)
  2. ​Analyse ontwikkeling bijzondere bijstand