Werkblad

Evaluatieblad klantgesprek

Screenshot Evaluatieblad klantgesprek

Soms heb je na een klantgesprek met iemand met een psychische aandoening dan wel een lichte verstandelijke beperking (lvb) een wat krampachtig gevoel in je buik. Was mijn klant wel voldoende op z’n gemak? Heb ik de klant niet te veel vanuit zijn ziekte of aandoening benaderd? Of juist te weinig? Was ik voldoende voorbereid op dit gesprek? Als deze situatie zich voordoet, dan kan het Evaluatieblad klantgesprek je helpen met het leggen van de vinger op de zere plek. Wat was er mogelijk aan de hand en waar kun je daar verder over lezen? Het Evaluatieblad klantgesprek bevat een aantal rechtstreekse verwijzingen naar de Werkwijzer Psychische aandoeningen en lichte verstandelijke beperkingen over dit onderwerp. Doel is dat de reflectie op het gesprek je verder helpt in de begeleiding naar werk.

Screenshot Evaluatieblad klantgesprek
Evaluatieblad klantgesprek

Meer informatie

Het Evaluatieblad klantgesprek bevat verwijzingen naar de Werkwijzer Psychische aandoeningen en lichte verstandelijke beperkingen. Deze werkwijzer helpt klantmanagers zich een compleet beeld te vormen van het volledige functioneren van klanten in hun context. Dat leidt tot betere beslissingen en ondersteuning. De werkwijzer geeft klantmanagers die gesprekken voeren met klanten met psychische aandoeningen of verstandelijke beperkingen handvatten om hen effectief te begeleiden naar werk.

Lees de Werkwijzer Psychische aandoeningen en lichte verstandelijke beperkingen

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma