Werkblad

Een (parttime) onderneming?

Cover Een (parttime) onderneming?

Een eigen (parttime) onderneming kan bijstandsgerechtigden nieuwe kansen op werk bieden. Maar een onderneming opzetten is voor veel bijstandsgerechtigden spannend of moeilijk. Dit werkblad helpt hen bij de voorbereiding en het zetten van de eerste stappen.

Het werkblad 'Een (parttime) onderneming?' is gemaakt voor mensen met een uitkering die overwegen om voor zichzelf te beginnen. Het helpt bijstandsgerechtigden nadenken over vragen als:

  • Hoe goed ken ik mezelf en mijn potentiële klant?
  • Wat moet ik nog doen of leren?
  • Welke risico's zie ik? 

Door dit werkblad voelen mensen zich uitgedaagd; ze formuleren een doel of stromen door naar een andere functie. Ze durven weer te dromen!

Dit werkblad is mede-ontwikkeld door klantmanagers van de gemeenten Tilburg, Venlo, Groningen, Zoetermeer en Enschede.

Screenshot Een (parttime) onderneming?

Bestellen

Het werkblad 'Een (parttime) onderneming?' kun je gratis bestellen via het bestelformulier.

Bekijk ook

Werkwijzer Aan de slag met parttime ondernemen 

Welke voordelen heeft het voor gemeenten om klanten met een uitkering toe te staan parttime ondernemer te worden? Hoe formuleer je helder beleid binnen de kaders van de Participatiewet? En wat is er nodig om de uitvoering op rolletjes te laten lopen? Deze vragen worden beantwoord in de Werkwijzer Aan de slag met parttime ondernemen (december 2016).

Mijn Werkblad

Is een eigen onderneming (nog) geen optie voor jouw klant, maar kan je klant wel een hulpmiddel gebruiken om zijn eigen plan te schetsen en zelf aan het roer te gaan staan? Daarvoor biedt Mijn Werkblad een opstap. 

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma