Hulpmiddel

Draaischijf met het SLIM-model

Cover draaischijf SLIM-model

De draaischijf met het Subjectief Logisch Interventie Model (SLIM) is een hulpmiddel om te komen tot een antwoord op de vraag: wat heeft deze cliënt nu nodig om verder te komen? De vertreksituatie is dat activeren, motiveren en sturen op zelfsturing niet voldoende (blijken te) zijn en er meer nodig is om mensen (weer) op eigen benen te krijgen. De draaischijf is een hulpmiddel om een verbinding te maken tussen de leefwereld van de cliënt en de systeemwereld van overheidsvoorzieningen. Met dit hulpmiddel ga je op zoek naar de juiste match tussen type cliënt en type benadering.

Korte samenvatting

De draaischijf is ontwikkeld voor professionals om te reflecteren op de juiste interventiestrategie voor een cliënt. Hij is ook bruikbaar in de spreekkamer: leg de draaischijf voor en ga het gesprek aan met de cliënt. De essentie is om tot een match te komen tussen de manier waarop mensen zelf omgaan met een situatie en interventies die erop gericht zijn hen te ondersteunen. Uitgangspunt is:

Geef iemand een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer iemand vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.

Niet iedereen vertrekt echter vanuit dezelfde situatie. Mensen kijken op verschillende manieren aan tegen hun eigen situatie. In de metafoor van de draaischijf:

  • 'Ik wil visser worden'
  • 'Ik ben niet goed in vissen'
  • 'Ik heb vis nodig'
  • 'Je kunt ook andere dingen doen met een boot'

Daarmee is niet iedere interventie effectief voor iedereen. Wanneer de manier van benaderen door de professional en het zelfbeeld van een cliënt gebaseerd zijn op een overeenkomend onderliggend mensbeeld, is er een goede kans dat de interventie gaat werken. Is dat niet zo, dan kun je weerstand en uitval verwachten.

Het instrument is oorspronkelijk ontwikkeld voor jongeren en participatie, maar is bruikbaar voor alle doelgroepen in het hele sociaal domein.

Bestellen

De draaischijf is kosteloos te bestellen bij Divosa. Je ontvangt daarbij een korte handleiding. Vul het bestelformulier in

Ervaringen met de draaischijf

Gebruik je de draaischijf in de spreekkamer? Divosa is benieuwd naar de ervaringen. Geef je ervaringen door aan Marcel van Druenen.

Meer lezen

  • Lees meer over de stappen op weg naar participatie van jongeren en de begeleiding daarbij door professionals in het sociaal domein in de Werkwijzer Jongeren.
  • De theorie waarop de draaischijf gebaseerd is, is voor het eerst uitgewerkt in het boek 'De jeugd maar geen toekomst? Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting', door Henk Spies, Suzanne Tan en Maarten Davelaar (2016). Het boek is verschenen bij uitgeverij SWP.

Aan de slag

Het werkblad Van wil naar weg helpt jongeren bij het maken van een toekomstplan en om in beweging te komen. De jongere staat aan het roer, de professional heeft een coachende rol. Bestel het werkblad gratis

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma