Doorzetters. Portretten van nieuwe Nederlanders op de arbeidsmarkt

Doorzetters. Portretten van nieuwe Nederlanders op de arbeidsmarkt

Deze publicatie is uitgebracht ter gelegenheid van de afronding van het project Screening en matching vergunninghouders. Een project dat is opgezet door COA, VNG, de ministeries van SZW, VenJ, OCW en Divosa. Met dit project werkte Divosa twee en een half jaar aan snellere integratie en participatie van vergunninghouders vanaf dag één via werk of scholing. Divosa deed dit met een netwerk van 35 regiocoördinatoren die in hun regio aanspreekpunt waren rond participatie en integratie van vluchtelingen.

Regiocoördinatoren zijn regelmatig onder de indruk van verhalen van nieuwkomers die dwars door alle barrières een plek veroveren op de arbeidsmarkt. Divosa verzamelde een aantal van deze verhalen in deze bundel ‘Doorzetters’. Als eerbetoon aan het werk van de regiocoördinatoren die samen met partners zorgen voor kansen op de arbeidsmarkt voor nieuwkomers. En vooral aan deze nieuwkomers zelf natuurlijk.