Verkenning

Bouwstenen voor het sociale domein

Cover Divosa Verkenning: Bouwstenen voor het sociale domein

Gemeenten staan aan de vooravond van een grote, drieledige decentralisatieoperatie. Hierbij willen ze meer samenhang aanbrengen tussen de beleidsterreinen van werk/participatie, inkomen, zorg en Jeugdzorg. Deze verkenning brengt in kaart hoe gemeenten die samenhang kunnen vormgeven. Daarvoor is beschikbare kennis op een rij gezet, met de nadruk op wat relevant is voor sociale diensten (participatie en activering).

Korte samenvatting

Deze verkenning bevat:

  • cijfers over het gebruik van de sociale regelingen en de overlap daarin;
  • tips om mensen met problemen op meerdere leefgebieden te activeren;
  • de eerste praktijkvoorbeelden van gemeenten.

Divosa doet ook een aanbeveling: breng beschikbare kennis systematisch bij elkaar en zorg dat de resultaten van gemeenten vergelijkbaar zijn. Zo kunnen gemeenten continu leren en verbeteren.