Divosa-monitor

Bijstands- en participatiebudget 2015 (Macrobudget BUIG 2015)

Cover Divosa-monitor Factsheet: bijstands- en participatiebudget 2015

Gemeenten krijgen een budget van het Rijk om de bijstandsuitkeringen te betalen. Deze factsheet zet voor dit budget de inkomsten en uitgaven van gemeenten op een rij.

Samenvatting

  • Het tekort op het bijstandsbudget in 2015 was 1,9%
  • 66% van de gemeenten had een tekort
  • 47% van de gemeenten had een tekort van minimaal 5%
  • Vooral gemeenten tot 50.000 inwoners hadden een tekort
  • Per bijstandsklant was er gemiddeld 1.511 euro aan re-integratiebudget beschikbaar
  • Per Wsw arbeidsjaar was er gemiddeld 25.963 euro aan Wsw-budget beschikbaar

 

De Divosa-monitor brengt jaarlijks de ontwikkelingen binnen het werkveld van sociale diensten in kaart. Sociale diensten kunnen zichzelf spiegelen aan het landelijke beeld. De Divosa-monitor maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande data-bestanden en schetst een landelijk beeld van ontwikkelingen bij gemeenten. Dat doet Divosa door de feiten en cijfers te aggregeren en een analyseslag te maken. De gebruikte data komen van de Divosa Benchmark werk & inkomen, CBS, SZW en de Wsw-statistiek. Waar nodig verzamelt Divosa zelf gegevens onder leden (of laat ze verzamelen).