Werkwijzer

Diagnose-instrumenten

Cover werkwijzer Diagnose-instrumenten

Een goede diagnose is een belangrijke voorwaarde om re-integratiemiddelen selectief te kunnen inzetten. Bij het stellen van een diagnose kunnen klantmanagers een diagnose-instrument gebruiken. Dat maakt expliciet hoe en op basis waarvan een diagnose wordt gesteld en draagt daardoor bij aan methodisch werken. Maar welk instrument past het best bij het werkproces en de burgers in jouw gemeente?

Vanwege de vele vragen over dit onderwerp heeft Divosa de Werkwijzer Diagnose-instrumenten uit 2013 geactualiseerd en verrijkt met gebruikerservaringen. Deze versie vergelijkt zeven in 2016 gangbare diagnose-instrumenten voor de doelgroep van de Participatiewet. Ook bevat de werkwijzer de uitkomsten van een gebruikerspeiling. Daaruit blijkt dat de meeste klantmanagers een diagnose-instrument een goede leidraad vinden voor het diagnostisch gesprek met hun klant. De informatie in deze werkwijzer helpt gemeenten kiezen voor een instrument dat bij hun situatie past. Daarvoor kunnen ze ook het bijbehorende Diagnose Kompas gebruiken. Een gemeente kan met de werkwijzer ook de werking en de resultaten van een gekozen instrument evalueren.

Korte samenvatting

De Werkwijzer Diagnose-instrumenten belicht kort hoe gemeenten een diagnose-instrument kunnen selecteren, implementeren en evalueren. Daarna worden de relevante kenmerken van zeven instrumenten vergeleken: de functionaliteit, wat klantmanagers, klanten en het management ermee kunnen, service en kosten en gebruikerservaringen van klantmanagers.

De informatie over de instrumenten is verzameld door deskresearch en interviews met experts, ontwikkelaars en medewerkers van gemeenten en met een gebruikerspeiling onder klantmanagers. De werkwijzer besluit met de verantwoording van de selectie van de diagnose-instrumenten (een andere dan in 2013) en van het onderzoek en met de complete vragenlijst.

Diagnose Kompas

Naast de Werkwijzer Diagnose-instrumenten is het Diagnose Kompas ontwikkeld. Het Diagnose Kompas is een hulpmiddel voor managers en beleidsmakers bij het kiezen van een diagnose-instrument. Je vult 12 vragen in. De vragen gaan over wat jouw gemeente belangrijk vindt in het re-integratieproces. Op basis van de antwoorden volgt een advies. Hierin staat welke instrumenten uit de Werkwijzer Diagnose-instrumenten het best bij jouw organisatie passen.

Ga naar het Diagnose Kompas om de vragenlijst in te vullen.

Divosa Vrijdag over Diagnosetools

Benieuwd naar ervaringen van collega-gemeenten met diverse diagnosetools? Op 29 september 2017 vertellen gebruikers en aanbieders bij Divosa over de investering en opbrengst van diagnosetools. Meer informatie en aanmelden

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma